2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pieņemti grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.13/22

2023.gada 22.februāra domes sēdē tika pieņemti grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.13/22  “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai””

Ar šiem grozījumiem tiek palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs prioritātei “pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir fiziska persona, ja pieslēgums daļēji jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu”, nosakot atbalsta intensitāti, ja tiek izbūvēts ūdensvads vai kanalizācijas vads –  90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200,00 euro, ja tiek izbūvēti abi – 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 2000,00 euro.

Tiek atrunāts, ka pirms līdzfinansējuma izmaksas jāsaņem atbildīgās komisijas atzinums par dokumentu atbilstību saistošajiem noteikumiem.

Kā arī līdz 2023. gada 31. jūlijam tiek pagarināts izbūves termiņš 2022. gadā atbalstītajiem pieslēgumiem, jo uzsākot saistošo noteikumu piemērošanu tikai 2022. gada jūnijā objektīvi izveidojās situācija, ka izbūves darbus nebija iespējams paveikt saistošo noteikumu noteiktajā termiņā.

Pieteikšanās uz atbalstu 2023.gadā tiks izsludināta tiklīdz tiks apstiprināts pašvaldības 2023.gada budžets.

 

Evija Zurģe

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos