2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Smiltenes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pieteikšanās no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2. jūnijam, pamatojoties uz 2022. gada 3. jūnija Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi).

Ar līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, līdzfinansējuma apmēru, saņemšanas noteikumiem un pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ūdensapgādes un kanalizācijas izvada sistēmas izbūves nosacījumiem un līdzfinansējuma izmaksas kārtību iepazīties Noteikumos.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Noteikumiem, nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu 1. pielikums un, uzrādot nekustamā īpašuma piederību apliecinošus dokumentu, pieteikumu jāiesniedz līdz 2023. gada 2. jūnijam personiski kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, pagastu pārvaldēm, pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija mēneša laikā izvērtēs pieteikumu atbilstību līdzfinansējuma saņemšanai. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņems Smiltenes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz komisijas sniegto atzinumu.

Ar pašvaldības domes lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2022. gadā atbalstīto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izvada sistēmu pieslēgumu izbūvi jāpabeidz ne vēlāk kā 2023. gada 31. jūlijā.

 

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste

64107342

[email protected]