2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

„Pīlādzīša” bērni iepazīst profesiju daudzveidību

Oktobra mēnesī bērnudārzā noritēja Karjeras dienas, kurās bērni runāja un stāstīja par savu vecāku profesijām, iepazinās ar dažādu darbu pienākumiem, nepieciešamajiem darba rīkiem un instrumentiem, devās ekskursijās uz iestādēm un uzņēmumiem, tikās klātienē ar dažādu profesiju pārstāvjiem, bet, galvenais, saprata, ka katrs darbs ir vajadzīgs, svarīgs un godājams. Katru darbu darot ir vajadzīgas zināšanas, prasmes un patika to veikt.

Ai, darbiņi, ai, darbiņi,

Pie darbiņa vajadzēja:

Divas rokas, divas kājas,

Laba gudra padomiņa!

Kas gan vēl to labāk var pastāstīt, kā mūsu senču sensenā gudrība un patiesība!

Mazie bērni no „Cālēnu” un „Lapsēnu” grupām vēroja, klausījās  sētnieka stāstījumā, tad arī paši piedalījās lapu grābšanā bērnudārza teritorijā. Cik skaists un sakopts viss kļuvis! Vesels notikums bērniem bija ekskursija uz mūsu bērnudārza virtuvi, kurā ikdienā netiek. Lielie katli, pannas, dažnedažādi palīginstrumenti, kas nepieciešami, lai taptu gards ēdiens, arī pavārītes interesantais stāstījums par savu darbu bērniem šķita ļoti interesants, arī salds un garšīgs. Virtuvi apmeklēja „Kaķēni”, „Vāverēni’, „Ezēni”, „Bitītes”, „Mārītes” un „Pelēni”. Bet mazie „Taurenīši” mielojās ar saldo medutiņu, klausījās omītes stāstījumā par bitenieka profesiju. Viena no vismīļākajām nākotnes profesijām zēniem šķiet policista un ugunsdzēsēja. Tādēļ ekskursijā uz ugunsdzēsēju depo devās 4 grupu bērni, lai paši pamēģinātu noturēt smago ūdens šļūteni, satiktu Guntiņu, aplūkotu mašīnu un klausītos par drošību rīkojoties ar uguni. Bet īpašs paldies Pašvaldības un valsts policijas vīriem, kuri atbrauca pie mums ciemos, parādīja, pastāstīja, nodemonstrēja visu, kas saistīts ar šo svarīgo, interesanto, bet, bīstamo profesiju. Šajās tikšanās reizēs īpaši lepojās bērni, kuru tēti strādā šajā darbiņā. Ar policistiem tikās 7 grupu bērni.

Daudzu gadu garumā mums izveidojusies draudzība un sadarbība ar Smiltenes bērnu bibliotēku. Karjeras mēneša laikā bibliotēku apmeklēja „Zilonēni”, „Lācēni”, kuri uzzināja visu par bitēm. Bet „Rūķi” īpaši interesējās par naudu, tās vēsturi un vērtību. Atnākot atpakaļ uz grupiņu, varēja turpināt spēlēt veikalus, rēķināt, mācīties naudu skaitīt, izdot.

Jauki, ka vairākas grupas profesiju pārstāvjus nemeklēja nekur tālu, jo mūsu pašu bērnudārzā strādā daudz cilvēku, kuru profesiju nosaukumus, varbūt, pat nezinām. Tādēļ šajā laikā medmāsiņas kabinets bija īpaši noslogots. „Bitītes” un „Pelītes” svērās, mērījās, aplūkoja medmāsiņas darba lietas, saprata, ka par savu veselību ir jārūpējas. Bet „Rūķu” grupa veica īpašu izzinošu darbu- apsekoja visus iestādē strādājošos, konkretizēja profesijas nosaukumus, pierakstīja katra darba pienākumus un noskaidroto piefiksēja.

Pateicoties vecāku atsaucībai un ieinteresētībai, „Pīlādzīša” bērniem bija iespēja apmeklēt daudz un dažādas interesantas darba vietas. „Vardītes” grupas bērni devās ekskursijās uz metālapstrādes uzņēmumu, uz Mūzikas skolu, „Rūķi” uz šūšanas firmu „Artex”. Bērnudārzā ciemojās- „Zilonīšos” vetārste, „Mārītēs” friziere, „Rūķos’- folkloras skolotāja. „Lācēnu” grupā bērni izmēģināja dizainera – šuvēja prasmes. Paši modelēja tērpus un „apģērba” papīra lelles. „Vardītes” un „Zilonēnu” grupas bērni kopā ar vecākiem gatavoja grāmatiņas par profesijām.

„Zaķēnu” grupas skolotāja vēlas pateikties savu bērnu vecākiem par īpašu ieinteresētību un atsaucību, jo šajā mēnesī bērni ne tikai devās izzinošās ekskursijās, uzzināja daudz jauna, bet, galvenais, runāja, stāstīja un iepazina tieši savu vecāku darbu. Keitas un Amēlijas vecāki strādā policijā, tādēļ pat šaubu nebija, ka šī profesija būs viena no īpaši apskatāmajām. Kates tētis, kurš ir Latvijas armijas seržants, ieradies formas tērpā, lika mums visiem justies drošībā, būt vēl patriotiskākiem. Bet Roja mamma latviskumu muzikālās nodarbības laikā burtiski iedejoja. Smiltenes brunči, pastaliņas, latviešu tautas deju melodijas, deju soļu apguve mudinās bērniem saprast, ka nav skaistākas un mīļākas vietas uz pasaules par Latviju. Braiena tētis vada lielo baļķu vedamo mašīnu- tas grūti un sarežģīti. Bet Karlīnas Bitīšome pastāstīja par bitenieka profesiju, parādīja darba rīkus, kuru nosaukumu atminēšanā radās jaunvārdi ( dūmeklis- izpūtējs). Vecāki bija ļoti atsaucīgi, piedāvājumi bira kā no pārpilnības raga. Vienojāmies, ka nākamajā mācību gadā apmeklēsim un runāsim par šogad nepaspēto.

Bet vislielākais notikums Karjeras mēneša ietvaros bija iespēja viesoties Smiltenes novada domē. Amēlijas mamma tur strādā, un, pateicoties viņai bērni ceļā devās ar jauno autobusu. Domē  mūs sagaidīja Rita, kura Klientu apkalpošanas daļā ir gluži kā eņģelis- smaidoša, mīļa, pretimnākoša. Bērniem bija iespēja iepazīties ar visu nodaļu telpām, darbiniekiem, uzzināt, kādu darbu katrs veic. Bijām Tūrisma centrā, Skolu valdē pārsteidzām mūsu skolotāju Lindu. Satikām domes priekšsēdētāju, kurš bija priecīgs, jo bērni zināja, ka viņu sauc Edgars Avotiņš. Paldies Dinai un Andrim, viņi bērnus uzņēma lielajā zālē, kurā notiek sēdes, ļāva sēdēt deputātu krēslos, ierunāt mikrofonos veltījumu Smiltenei!

Mīļš paldies šoferītim Guntim!

Karjeras dienām noslēdzoties, pie katras bērnu grupiņas izveidoti prezentācijas plakāti. Tos aplūkot mīļi aicināti citu grupu bērni un īpaši- jūs, vecāki!

Gunta Mežule

Smiltenes PII „Pīlādzītis” skolotāja