2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pirmie draudzības asniņi

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņas “Burtiņi” bērni 2024. gada 2. aprīlī viesojās jaunajā Smiltenes daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Īve” ar nelielu, pavasarīgu Lieldienu atskaņu koncertu. Bērni dziedāja, skaitīja dzejoļus un tautasdziesmas, centās iesaistīt centra iemītniekus līdzi darboties.

Viesošanās mērķis ir izveidot sadraudzību ar centra iemītniekiem, sniegt pozitīvas emocijas un bērnos attīstīt tādas tikumiskās vērtības kā cieņa, tolerance, līdzcietība. Abpusēji apmainījāmies ar pašu gatavotām dāvaniņām. Uz sadarbību arī turpmāk, lai šī tradīcija turpinās!

 

Skolotāja Lilita Blūma