2022. gada 27. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Pirmie treniņi lidojošo mērķu šaušanā

Pagājušajā gadā biedrība “Mednieku klubs “Blome”” piedalījās biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros.

Biedrības iesniegtais projekts Nr. 16-09-AL10-A019.2203-000005 “Sportings – aktīvai atpūtai dabā” tika apstiprināts, un šobrīd var turpināt realizēt iecerēto projekta mērķi – dažādot  aktīvās atpūtas iespējas Smiltenes novadā, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas pakalpojumu – šaušanu pa māla šķīvīšiem, kā arī pilnveidot Biedrības biedru un citu interesentu šaušanas prasmes un iemaņas, tā nodrošinot arī kvalitatīvāku medību norisi.

Patiecoties realizētajam projektam, šī gada 17. jūnijā Mednieku kluba “Blome” biedriem kopā ar Smiltenes novada un citiem medniekiem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus un veikt treniņus lidojošo mēķu šaušanā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 40 interesenti. Mednieku klubs “Blome” ir izveidojis visām drošības prasībām atbilstošu šautuvi. Šis ir veiksmīgs sākums šaušanas sporta veida popularizēšanai mūsu novadā – iespēja novada iedzīvotājiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties azartiskā un sportiskā aktivitātē. Svarīgi, ka šis ir viens no visdemokrātiskājamiem sporta veidiem – nedalot atsevišķās kategorijās, kopā sacenšas gan sievietes, gan vīrieši, gan jaunieši.

Projekta kopējās izmaksas ir 8275,20 eiro, no kurām publiskais finansējums ir 7447,68 eiro un biedrības finansējums ir 827,52 eiro apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Mednieku kluba “Blome”
Valdes priekšsēdētājs
Gatis Vējiņš