2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pirmsskolas skolotāju mācīšanās grupas nodarbība Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”

Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” notika pirmsskolas skolotāju mācīšanās grupas “Pirmsskolas izglītības iestādes vide kā mācīšanās un atbalsta sistēma” nodarbība, kurā piedalījās 22 dalībnieki no Smiltenes, Raunas, Palsmanes, Launkalnes, Trapenes un Gaujienas pirmsskolas iestādēm un grupām.

Lai iepriecinātu ciemiņus, grupas “Kodoliņi” un “Vāverēni” zēni bija sagatavojuši muzikālus sveicienus, savukārt vismazākās grupas “Riekstiņi” bērni ciemiņiem dāvāja pašu rokām gatavotu Lieldienu pārsteigumu, ko katrs dalībnieks aizvedot mājās, iestādīs un tikai tad redzēs, vai tas būs prieks miesai vai garam (ziedi, garšaugi vai dārzeņi).

Mūsu iestādes metodiķe Anita Šneidere iepazīstināja dalībniekus ar teorētisko pamatojumu un piemēriem no mūsu iestādes ikdienas, cik svarīga ir skolotāja izpratne un mērķtiecīga darbība pirmsskolas vides izveidē, lai ikviens bērns ar savām interesēm un vajadzībām ikdienā mērķtiecīgi darbojoties veiksmīgi apgūtu pirmsskolas izglītības programmu. Katrs dalībnieks bija sagatavojis mājas darbu un dalījās ar savas iestādes pieredzi gan iekštelpas, gan āra vides iekārtojumā un metodisko materiālu izstrādē.

Kolēģi varēja iepazīt klātienē mūsu iestādes grupu telpas, to iekārtojumu un būt par ekspertiem – ārējiem vērtētājiem, aizpildot sagatavotas veidlapas, lai novērtētu iestādes darbu  vides iekārtojumā.  Bijām priecīgi par kolēģu atzinīgajiem vārdiem un iespēju ceļamaizei iedot savas idejas šobrīd aktuālajai tēmai par izvēļu došanu bērnu darbībā, diferencētu uzdevumu nodrošināšanu, vērtēšanas kritēriju izstrādi un pielietošanu. Šīs visas darbības tiek vērstas virzienā, lai mācītu bērniem domāt par mācīšanos kā procesu, kur par rezultātu atbild ne vien skolotājs, bet iesaistās arī pats bērns.

Kopīgās kolēģu sarunās izkristalizējās dažas būtiskas atziņas. Ļoti būtisks priekšnoteikums, lai vide būtu kā mācīšanās un atbalsta vieta bērnam, ir grupu telpu lielums, kas mūsu novada iestādēs ir atšķirīgs. Vienas iestādes jau celtas kā bērnudārzi, citur pielāgotas telpas. Tādēļ arī katra iestāde dzīvo un izskatās citādāk. Tomēr vissvarīgākais, lai varētu sekmīgi strādāt, pirmkārt, ir saliedēta iestādes un grupas komanda, ko ciemiņi saskatīja mūsu iestādē. Prieks par to! Tie ir cilvēki, kas saredz, sajūt un sadzird bērna vajadzības telpā, radot bērniem saistošas aktivitātes. Otrkārt – skolotāju prasme efektīvi plānot finanšu līdzekļus budžeta pieprasījumos un iegādes iespējas jau gataviem metodiskajiem līdzekļiem. Treškārt, atrast laiku ikdienas darbā, lai sagatavotu diferencētu un individualizētu uzdevumu materiālus programmu apguvei. 

Darbinieku apģērbs arī ir viens no iestādes vides elementiem, lai darbinieks savā darba vidē var brīvi justies un darboties. Tādēļ mūsu iestādes darbinieki šajā dienā demonstrēja Apes šuvēju Sanas Raipales, Aivas Zīles un Danas Poļakas dizainētās kleitas, ko par veiksmīgu risinājumu darba apģērbam pirmsskolā atzina atbraukušie kolēģi.     

Paldies par savstarpējo dalīšanos un kopā pavadīto dienu!

Apes pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine