2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Plāno sekmēt cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta sistēmas attīstību

 

 

Tuvākajos trijos gados ir plānots attīstīt integrētu un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu atbalsta sistēmu, paredzot kompleksu pasākumu kopumu vairākos rīcības virzienos. Piemēram, iecerēta invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana, uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām mērķētas atbalsta pasākumu sistēmas, t.sk. starpnozaru līmenī attīstīšana, iekļaujošas nodarbinātības stiprināšana un vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, kā arī stereotipu un aizspriedumu mazināšana.

To paredz Labklājības ministrijas sagatavotais “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam”, ko otrdien, 17. augustā, pieņēma valdības sēdē.

Plāns izstrādāts, lai nodrošinātu invaliditātes rīcībpolitikas attīstību turpmākajiem trīs gadiem, pamatojoties uz Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, tostarp ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikto principu ieviešanu.

Lai veiksmīgi pildītu Latvijas saistības, ieviešot ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktos principus, plāns risina starpsektorālus jautājumus, aptverot iespējami plašu starpnozaru pārklājumu, paredzot pasākumus iekļaujošas izglītības stiprināšanai, sabiedriskā transporta pieejamības veicināšanai, informācijas daudzveidības attīstībai, vēlēšanu procesa pieejamības nodrošināšanai u.c.

Informāciju sagatavoja:
Aiga Ozoliņa
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja