2023. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā augustā

VINGROŠANAS nodarbības fizioterapeita vadībā

Vingrot aicināti iedzīvotāji visās vecuma grupās, izvēloties savam sagatavotības līmenim atbilstošu nodarbības intensitāti. Nodarbības paredzētas, lai uzlabotu fizisko formu, veicinātu vielmaiņu, mazinātu tauku daudzumu, tonizētu ķermeņa muskulatūru, stiprinātu muskuļus, saites un locītavas.

Vingrošanas nodarbības vada fizioterapeite Baiba Gutāne-Lapiņa.

Nodarbības veids Kur?  Kad?  Cikos?
Klātiene Smiltenes sporta skola,
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.
01.08.2023.
08.08.2023.
15.08.2023.
22.08.2023.

05.09.2023.
12.09.2023.
19.09.2023.
26.09.2023.

19.30 – 20.30
Klātiene Bilskas pagasta pārvaldes zāle,
Bilskas pag., Smiltenes novads
07.09.2023.
14.09.2023.
21.09.2023.
28.09.2023.
18.30 – 19.30
Klātiene Palsmanes kultūras nama zāle,
Palsmanes pag., Smiltenes novads
10.09.2023.
17.09.2023.
24.09.2023.
17.00 – 18.00

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 28680831 (Anita).

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.


 JOGAS nodarbības

Jogas nodarbību mērķis ir apgūt prasmes saglabāt veselību un spēkus, harmoniski mijiedarboties ar iekšējo un ārējo pasauli, pielietot šīs prasmes ikdienā. Nodarbībās tiek apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, stresa mazināšanas tehnikas, kā arī fizisku vingrinājumu kompleksi (locītavu, mugurkaula, gremošanas sistēmai), elpošanas prakses, kas palielina enerģiju.

Jogas nodarbības vada  jogas speciāliste Dana Langenfelda-Lapiņa.

Nodarbību veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene Smiltenes sporta centrs,
Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads
Trešdienās

02.08.2023.
09.08.2023.
16.08.2023.
23.08.2023.
30.08.2023.

06.09.2023.
13.09.2023.

Plkst. 18.30 – 20.00
Klātiene Kultūras nama zāle,
Tilta iela 5, Grundzāles pagasts
Otrdienās

01.08.2023.
08.08.2023.
15.08.2023.
22.08.2023.
29.08.2023.

05.09.2023.
12.09.2023.
19.09.2023.

Plkst. 18.00 – 19.30
Klātiene Blomes tautas nams,
Blomes pagasts, Smiltenes novads
Pirmdienās

07.08.2023.
14.08.2023.
21.08.2023.
28.08.2023.

Plkst. 18.30 – 20.00

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.


Nodarbības paredzētas funkcionālo un augstas intensitātes sporta treniņu piekritējiem gan ar, gan bez pieredzes. Regulāri piedaloties šādas vingrošanas nodarbībās, iespējams uzlabot ne tikai savu fizisko pašsajūtu, bet arī mazināt stresu un garīgo izdegšanu. Nodarbības paredzētas visai ģimenei, ikvienam, kas vēlas iesaistīties vidējas slodzes fiziskās aktivitātēs, attīstīt kustību motoriku un stiprināt sirds un asinsvadu veselību.

CROSSFIT vingrošanas nodarbības vada  pasniedzēja Dace Dzilna.

Nodarbības veids Kur? Kad?  Cikos?
Klātiene Sporta kompleksa “Teperis” stadions, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 26.08.2023. 10.00 – 11.00

Nūjošanas pozitīvie efekti samazina sāpes un sasprindzinājumu plecu – kakla daļā; īpaši noderīga sirds un asinsvadu, muguras, locītavu, elpošanas un nervu sistēmas slimību, kā arī osteoporozes un diabēta profilaksei; paātrina sirdsdarbību vismaz par 10-15 sitieniem minūtē, kas nodrošina sirds muskuļa izturības palielināšanos; mazina stresu, palīdz kā saslimšanu profilakse.

Nūjošanas nodarbības vada nūjošanas instruktore Vineta Veismane.

Nodarbību veids  Kur?  Kad?  Cikos?
 Klātiene Satikšanās pie “Pilskalna sarga” Drandu ielas galā,
Smiltenē, Smiltenes novadā
Otrdienās

01.08.2023.
08.08.2023.
15.08.2023.
22.08.2023.
29.08.2023.

05.09.2023.
12.09.2023.
19.09.2023.
26.09.2023.

Plkst. 19.00-20:30
Pieteikšanās nodarbībai, zvanot pa tālruni 26525276 Vinetai Veismanei, vai rakstot Whatsapp

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.


Veselīga uztura meistardarbnīcas Smiltenē

Nodarbību mērķis ir iemācīties pagatavot pilnvērtīgu un veselīgu ēdienu, attīstot un pilnveidojot veselīga ēdiena pagatavošanas prasmes un motivējot prasmju pielietošanu sadzīvē. Meistardarbnīcas ietvaros pasniedzēji-speciālisti kopā ar dalībniekiem no pārtikas produktiem pagatavos veselīgu ēdienu. Ēdienu gatavošana tiks papildināta ar stāstījumu par veselīgām ēdiena sastāvdaļām.

Meistardarbnīcas tiek organizētas nodarbību cikla veidā, veidojot nodarbību grupas no 10–12  dalībniekiem. Iedzīvotāji aicināti pieteikties dalībai! 

Nodarbības veids Kur?  Kad? Cikos?
Klātiene Smiltenes tehnikuma mācību virtuve,
Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes novads
15.09.2023.
22.09.2023.
29.09.2023.
13.30 – 16.30

Vairāk informācijas par nodarbību norisi, kā arī pieteikšanās uz meistardarbnīcām, zvanot pa tālruni 28680831 (Anita).

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.


Vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz septiņiem gadiem, tiek aicināti  uz bērnu emocionālās audzināšanas grupas nodarbībām!

Apmācību programmas mērķis – uzlabot vecāku kompetenci bērnu audzināšanā. Grupas apmācība sastāv no piecām nodarbībām jeb soļiem, kuros vecākiem tiks piedāvāta informācija, padomi, ieteikumi. Katrā solī vecāki tiks informēti par kādu citu audzināšanas aspektu, sākot no bērnu attīstības, piesaistes veidošanas līdz disciplinēšanas metodēm, sociālās kompetences un empātijas veidošanai bērnam. Pārmaiņu rezultāti ir atkarīgi no vecāku vēlmes pieņemt jaunās zināšanas un mājas darbu pildīšanas, gluži līdzīgi, kā bērniem skolā. Programmas pievienotā vērība ir pieredzes apmaiņa, ko vecāki gūst savstarpēji daloties savā pieredzē un savās atziņās.

Nodarbības vada sociālā darbiniece Ineta Špate.

Aicinām zvanīt un pieteikties nodarbībām pa tālruni 26362095

Nodarbības veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene “Dūjiņas ” Nr. 11 telpās,
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, LV – 4724
20.09.2023.
27.09.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

18.00 – 20.00
 

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.


Aicinām pieteikties nodarbībām vecākus, kuri audzina pusaudžus!

Nodarbības tiek organizētas ar mērķi informēt par riska faktoriem, kas negatīvi ietekmē veselību, izglītot vecākus par bērnu attīstību kopumā, informēt par psiho emocionālām kopsakarībām, raksturot psiho emocionālās attīstības tālāko ietekmi uz mācību darbu skolā, attiecībām ar vienaudžiem.

Nodarbības vada psiholoģe Dace Gailīte.

Nodarbības veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene Bērnu un ģimenes atbalsta centrs,
Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes novads
05.09.2023.
07.09.2023.
12.09.2023.
14.09.2023.
19.09.2023.
21.09.2023.
26.09.2023.
28.09.2023.

03.10.2023.

05.10.2023.

 

18.00 – 20.10

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.


Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490.00 EUR.