2023. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pamatskola aicina darbā dizaina un tehnoloģiju skolotāju

Raunas pamatskola,

 reģistrācijas Nr. 4412903467,

aicina pieteikties darbā 2023./2024.mācību gadā

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS 

DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU

SKOLOTĀJU

 (profesijas kods 2341 01)

(slodze 7 kontaktstundas nedēļā)

(atalgojums par 0,29 likmi saskaņā ar tarifikāciju 354,96 EUR)

uz nenoteiktu laiku

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • mēnešalgu pēc tarifikācijas sākot no 1224 EUR bruto par likmi;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

Amata pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” atbilstoši Valsts izglītības standartam,  7 kontaktstundas;
 • plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši Izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • veidot lietišķu sadarbību ar Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: komunikācijas un sadarbības prasmes; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām, kā arī motivēt izglītojamos darbam;

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams);

Darba vietas adrese: Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads.

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu atsaucīgās un uz izaugsmi vērstās komandas līdz 2023. gada 31. jūlijam (ieskaitot) iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 • sūtot  uz e-pastu [email protected] ar norādi „Dizaina un tehnoloģijas skolotāja vakance” vai 
 • lietvedei Raunas pamatskolā, Skolas ielā 1, Raunā, vai 
 • sūti ierakstītā vēstulē uz adresi Raunas pamatskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131.

Tālrunis informācijai: 22310506.


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.