2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pamatskola aicina darbā medmāsu

Raunas pamatskola aicina darbā

MEDMĀSU

(uz nenoteiktu laiku, uz pusslodzi)

 

Pienākumu apraksts:

 • pirmās palīdzības sniegšana bērniem, vecākiem un darbiniekiem;

 • visu iestādes darbinieku obligātās medicīniskās apskates savlaicīgas izpildes uzraudzīšana;

 • uzskaitīt slimības dēļ neieradušos bērnus, sekot, lai pēc slimībām bērni grupās tiktu pieņemti ar ģimenes ārsta izziņām;

 • apskatīt bērnus grupās, veikt bērnu antropometriskos mērījumus, pedikukozes un kašķa pārbaudes un izdarīt attiecīgos ierakstus;

 • izolēt saslimušos, nepieciešamības gadījumā izsaukt bērna vecākus un neatliekamo medicīnisko palīdzību, kopt saslimušo līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās brīdim;

 • sekot dienas gaitai, kustību aktivitātes un ēdiena sadales nodrošinājumam grupās, integrēto rotaļnodarbību un pastaigu norisēm;

 • atbildēt par pirmsskolas izglītības telpu un teritorijas sanitāro stāvokli;

 • atbildēt par sanitāri pret epidemioloģiskā režīma ievērošanu, organizēt nepieciešamos dezinfekcijas pasākumus un sekot to izpildei, veikt infekcijas slimību profilaksi;

 • kārtot Iestādē nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju;

 • kopā ar noliktavas pārzini piedalīties desmit dienu ēdienkartes sastādīšanā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības bērnu uzturam, fiksējot to datorprogrammā “PAKALNS”;

 • sadarbībā ar pirmsskolas izglītības skolotājiem organizēt veselības dienas, sporta svētkus u.c. veselību nostiprinošus un izglītojošus pasākumus.

Prasības pretendentam:

 • Izglītība medicīnas māsas specialitātē;

 • Ir valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • Datora lietošanas prasmes;

 • Prasme patstāvīgi un racionāli plānot un organizēt savu darbu, darba vietu;

 • Prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;

 • Laba saskarsmes kultūra un zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības īpatnībām.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku;

 • iespēju dot ieguldījumu Raunas pamatskolas attīstībā;

 • mēnešalga 516 EUR pirms nodokļu nomaksas par pusslodzi;

 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;

 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • labus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. CV;

 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 

 3. Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams).

Līdz 2023. gada 31.maijam (ieskaitot) nepieciešamos dokumentus jāiesniedz personīgi Raunas pamatskolā, Skolas ielā 1, Raunā, vai sūtīt ierakstītā vēstulē – Raunas pamatskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131 vai sūtīt uz e-pastu [email protected] ar norādi „Medmāsas vakance”.

 

Raunas pamatskolas direktore Evija Pumpuriņa, t.26829788

Raunas pamatskolas direktores vietniece Aiga Matjušenoka 22472832

Raunas pamatskolas lietvede Inese Karlsone, t.26648697

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;

 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.