2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pamatskolas programmu realizācijas vietā Launkalnē aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Raunas pamatskola

reģistrācijas Nr. 4412903467

aicina pieteikties darbā

DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Raunas pamatskolas programmu realizācijas vietā Launkalnē

(profesijas kods 1345 04) amatu uz nenoteiktu laiku (0,5 slodze)

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • atalgojumu no 557,60 EUR bruto mēnesī par 0,5 likmi (20 stundas nedēļā), saskaņā ar apstiprināto pedagogu tarifikāciju;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Amata pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kompetences pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu pedagogiem, atbalsta personālam, pedagogu palīgiem un vecākiem;
 • apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par izglītojamo mācību sasniegumiem;
 • plānot un pārraudzīt mācīšanas un mācīšanās procesus, veidojot iestādē mācīšanās organizācijas kultūru un tradīcijas, nodrošinot lietpratības pieeju  izglītības satura īstenošanā;
 • veikt regulāru iestādes darba pašvērtēšanu, sniegt priekšlikumus darba uzlabošanai;
 • sadarbībā ar vadītāju nodrošināt iestādes attīstības stratēģisko plānošanu, nosakot izglītības kvalitātes un izglītības programmas īstenošanas mērķus, kvalitatīvos un kvantitatīvos sasniedzamos rezultātus;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme izstrādāt un apkopot metodiskos materiālus kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai;
 • teicamas komunikācijas, publiskas runas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams).

 

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu atsaucīgās un uz izaugsmi vērstās komandas līdz 2023. gada 30. septembrim (ieskaitot) iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 • sūtot  uz e-pastu: [email protected] ar norādi „Direktora vietnieka vakance”;
 • klātienē nododot Raunas pamatskolā, Skolas ielā 1, Raunā;
 • sūti ierakstītā vēstulē – Raunas pamatskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131.

Tālrunis informācijai: 22310506

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.