2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunēnieši tiekas ar pašvaldības pārstāvjiem

15. novembra vakarā Raunas kultūras centrā sanāca ap 20 Raunas pagasta iedzīvotāji, lai tiktos ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem. Iedzīvotājus par aktualitātēm novadā un Raunas pagastā informēja un uz jautājumiem atbildēja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, viņa vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa, Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ilze Mize, Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs un vairāki domes deputāti.

Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji informēja iedzīvotājus par kultūras jomas aktualitātēm, atzinīgi novērtējot vietējos jomas darbiniekus, par plānotajiem projektiem Raunas pamatskolas mācību vides uzlabošanai, izglītības stratēģijas tapšanas procesu, atbalsta pasākumiem Ukrainas iedzīvotājiem, jauno Pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri un noteikts intensīvāku sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā un citiem jautājumiem. Tika pārrunātas tādas šī brīža aktualitātes, kā atbalsts energoresursu cenu pieauguma daļējai segšanai, ielu apgaismojuma samazināšana pagastā un ceļa infrastruktūras stāvoklis, par ko klātesošajiem būtisku iebildumu nebija.

Kā viens no galvenajiem problēmjautājumiem tika aktualizēta pagasta iekļaušanās jaunizveidotajā novadā. Daži iedzīvotāji pauda neapmierinātību ar informācijas apriti, izteica vēlmi turpināt akcijas “RaSmA pin nākotnes bizi” uzsāktās aktivitātes, kā arī atzina, ka cerējuši uz straujāku pagasta izaugsmi, pievienojoties jaunajam novadam. Kā skaidroja E. Avotiņš, ir par agru analizēt apvienošanās ieguvumus un zaudējumus, jo kopā aizvadīts vien gads. Kā pozitīvus ieguvumus jau šobrīd var minēt sociālo pakalpojumu pieejamību, pašvaldības atbalsta instrumentu pieejamību u.c. Attiecībā uz informācijas apriti E. Zurģe aicināja nebaidīties veidot kopienas, pašiem aktīvi iesaistīties to ikdienas darbā un atbalstīt vienam otru.

Vairāki iedzīvotāji pauda bažas par Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības nākotni, kas ne tikai nodrošina izglītību vietējām ģimenēm, bet arī ir viens no priekšnoteikumiem sociālās un kultūras dzīves kvalitātei pagastā. Kā skaidroja E. Roslovs un deputāte I. Ērgle, lēmums par to, vai saglabāt šo izglītības iestādi, izrietēs no tapšanas procesā esošās izglītības stratēģijas un nenoliedzami tas, iespējams, būs smags lēmums, kas pretstatīs emocionālus un racionālus apsvērumus.

Tikšanās noslēgumā diskutēja par ieejas maksu kultūras pasākumos. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka katrā novada teritoriālajā vienībā ir kāds viens “centrālais” notikums (pilsētas svētki vai tml.), kas pamatā ir bezmaksas un pieejams plašai auditorijai. Ņemot vērā augstās mākslinieciskā un tehniskā nodrošinājuma cenas, lai piedāvātu kvalitatīvus kultūras pasākumus, visbiežāk nepieciešams apmeklētāju līdzmaksājums, kas sedz vismaz daļu izmaksu.

Paldies ikvienam, kurš veltīja savu laiku un dalījās viedoklī!

Nākamā pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās plānota 29. novembrī plkst. 18.00 Trapenes kultūras namā. Jautājumus iespējams iesūtīt arī iepriekš uz e-pastu [email protected] vai [email protected] .

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste