2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Sadzīves atkritumu izmešana svešā konteinerā – aizliegta!

Smiltenes pilsētas teritorijā arvien biežāk tiek novērota sadzīves atkritumu izmešana citai personai piederošā vai publiskā atkritumu tvertnē. Smiltenes novada pašvaldība atgādina, ka tas ir aizliegts, un par šādu rīcību var tikt piemērots sods.

Visbiežāk neatļauta atkritumu izgāšana novērota publiskajos konteinerus, īpaši, pie kapsētām (skatīt attēlus zemāk!). Šāda rīcība ir aizliegta! Tā ir ne tikai negodīga, bet rada papildu izmaksas konteinera īstajam lietotājam – privātpersonai vai pašvaldībai.

Kā ziņots, 2024. gada 1. janvārī stājušies Smiltenes novada pašvaldības noteikumi Nr. 26/23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā”. Tie noteic, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par to savākšanu ar apsaimniekotāju,  tos savākt un šķirot atbilstoši to veidam. Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit  naudas soda vienībām (50 līdz 750 EUR), bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām (250 līdz 1500 EUR),  ko nosaka “Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Atgādinām un aicinām izmantot atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” piedāvātās šķirošanas iespējas tā EKO laukumos. Ievērībai – vairāku atkritumu veidu nodošana ir bez maksas, piemēram, papīru, kartonu, lietoti apavi, apģērbi, tekstils, stikls u.c. Lasi šeit!

Ja novērojat neatļautu atkritumu izmešanu, aicinām nekavējoties ziņot Smiltenes novada Pašvaldības policijai pa dežūrtālruni 28659933.

Būsim godprātīgi! Cienīsim viens otra īpašumu un rīkosimies dabai draudzīgi!

 

Informē

Saimnieciskās darbības  nodaļa

 

Sagatavoja

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Komunikācijas un mārketinga speciāliste