2022. gada 20. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Sākas bezmaksas nūjošanas nodarbības Smiltenes novadā

Galvenais ir  motivācija, lai uzsāktu vai turpinātu veikt fiziskās aktivitātes un ja līdzās ir  atbalstoši domubiedri, kas uzmundrina saglabāt šo apņēmību – kļūst vēl vieglāk!

Jau vairākus gadus Smiltenes novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas nūjošanas nodarbības instruktora vadībā. Nūjošanas instruktore nodarbību dalībniekiem palīdz gūt prieku un gandarījumu, kā arī daudz reiz lielāks ieguvums pēc nodarbību apmeklēšanas ir pareizas nūjošanas prasmes apgūšana. Lai sasniegtu katra individuālos mērķus – vēlamo efektu un labvēlīgu ietekmi uz veselību, jāatceras, ka nūjošana nav vienkārša pastaiga ar nūjām, kas palīdz līdzsvaram, bet  tā ir jāveic pareizi, mērķtiecīgi un ar apzinātām kustībām.

Nodarbības, kuras pulcējušas jau pastāvīgos nūjotājus, gaida aizvien jaunus nūjošanas entuziastus! Tiem, kam vēl nav savas nūjas, tiks nodrošināta iespēja tās saņemt. 

Pirmā nodarbība  23. aprīlī plkst. 11.00

Maija mēnesī   nodarbības notiks, otrdienās – 17.,24.,31. maijā. 

Satikšanās ar nūjošanas instruktori plkst.19.00 pie “Pilskalna sarga” Drandu ielas galā,  Smiltenē.

Lai piedalītos nodarbībās, jāievēro vairāki nosacījumi:

  • Pirms nodarbības  jāpierakstās, zvanot uz tel. 26525276 Vinetai Veismanei, vai rakstot Whatsapp;
  • Tāpat iedzīvotāji tiek lūgti izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt nodarbības, ja ir pamanīti kādi saslimšanas simptomi vai novērota slikta pašsajūta, kā arī iedzīvotājiem ar hroniskām slimībām izvērtēt nepieciešamību ierasties uz nodarbībām.

Visas nodarbības ir bezmaksas un tajās var piedalīties ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, projekta aktivitāšu veids un norises laiks var mainīties. Lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā https://smiltenesnovads.lv, sadaļā Bezmaksas pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā.

—————-

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490.00 EUR.