2022. gada 8. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Sākusies pieteikšanās ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmās

Kopumā 8. pieteikšanās kārtā tiek piedāvātas 43 izglītības programmas, no tām 38 profesionālās tālākizglītības programmas ar iespēju iegūt kādu no 20 piedāvātajām kvalifikācijām: aprūpētājs, betonētājs, elektronikas montētājs, gaļas produktu izgatavotājs, ķīmijas laborants, māsas palīgs, programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators, sausās būves montētājs, būvizstrādājumu galdnieks, ceļu būvtehniķis, ģeotehnikas izpētes tehniķis, komercdarbinieks ar specializāciju agrārā sektora komercdarbinieks, komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks, ķīmisko procesu tehniķis, lopkopības tehniķis, meliorācijas sistēmu būvtehniķis, meža mašīnu operators, mērniecības tehniķis, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un vides iekārtu tehniķis. Savukārt 4 profesionālās pilnveides izglītības programmās un 1 studiju kursā būs iespēja apgūt digitālās pamata prasmes.

Līdzmaksājums par mācībām 5 – 10% apmērā. Arī 8. kārtā mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Profesionālās pilnveides izglītības programmās un studiju kursā ES fondi un valsts sedz 90% izmaksu, un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas ir darba attiecībās, mācības ir bez maksas.

Informējam, ka šogad ir pieejami arī atbalsta mehānismi, proti, dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.

Uzzināt vairāk par pieteikšanās nosacījumiem, piedāvātajām izglītības programmām un citu aktuālo informāciju ŠEIT

Gunta Grigore

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece projektu un mūžizglītības jautājumos