2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Samazināts SIA “CS Smiltene” siltumapgādes tarifs

2024. gada maija sākumā vietnē “Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija vēstī, ka noteiktas izmaiņas SIA “CS Smiltene” sniegtajos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifos. Jaunie tarifi spēkā stāsies šī gada 3. jūnijā, un līdz ar to par siltumu uzņēmuma klientiem būs jāmaksā mazāk.

Aicinām iepazīties ar paziņojumu (03.05.2024.):  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CS Smiltene”, reģ. Nr. 40203353217, juridiskā adrese: Rīgas iela 16A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, 2024. gada 2. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes pakalpojuma tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs, EUR/MWh Piedāvātais tarifs, EUR/MWh no 03.06.2024.-06.10.2025. Tarifa samazinājums % Piedāvātais tarifs, EUR/MWh no 07.10.2025. Tarifa samazinājums %
(bez PVN) (bez PVN) (bez PVN)
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā 61.65 56.13 8.95% 56.13 0.00%
Pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā 22.81 21.70 4.87% 21.70 0.00%
Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā 2.55 2.55 0.00% 2.55 0.00%
Neparedzētās izmaksas (EUR/MWh) 18.27 18.27 0.00%   100%
Siltumenerģijas gala tarifu (EUR/MWh) 105.28 98.65 6.30% 80.38 18.52%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024. gada 3. jūnijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “CS Smiltene” noteikto tarifu, kas 2024. gada 26. janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2024/19.DA12) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 04.09.2023. lēmumu Nr. 94 “Par SIA CS Smiltene siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu samazinājumu.

Informācijas avots

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste