2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

SIA “PATA” apmežošanas projekts

SIA PATA projektā tiek realizēta neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana 224.7 ha platībā, ar mērķi piesaistīt CO2 un samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Projektu iecerēts uzsākt 2024. gada pavasarī. Projekta ilgums 50 gadi.

Neizmantotās lauksaimniecības zemes nesniedz nekādus sociālekonomiskus ieguvumus valsts vai reģionālā līmenī un tās var viegli pārveidot par meža zemi. Latvijā joprojām ir ap 350 000 ha neizmantotas lauksaimniecības zemes, kas atbilst apmežošanai pieejamo mazvērtīgo platību kritērijiem (Makovskis et al., 2021).

205.2 ha projektā iekļautās platības atrodas uz minerālaugsnēm, bet 19.5 ha – uz kūdras augsnēm.

Kopumā apmežošana notiks 67 vietās.

Projektā iekļauto platību administratīvā piederība: Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Dienvidkurzeme, Gulbene, Jēkabpils, Krāslava, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Rēzekne, Saldus, Siguldas, Talsu, Valkas, Valmieras, Ventspils.

Apmežošanu plānots veikt, stādot vietējās koku sugas – bērzu, egli, melnalksni, priedi, apsi. Stādāmo koku skaits būs atbilstošs normatīvo aktu prasībām – 1500 koku uz hektāra bērzam, eglei, melnalksnim, apsei un 2000 koku uz hektāra priedei. Platību apmežošanai tiks izmantots augstvērtīgs stādāmais materiāls, kas izaudzēts vadošajās Latvijas kokaudzētavās.

Kopējās projekta 224,7 ha platībās, plānotās darbības 50 gadu laikā piesaistīs 134 980 tonnas CO2, kas nozīmē vidēji 2699,6 tonnas CO2 gadā (t.sk. minerālaugsnēs kopējā emisiju piesaiste būs 100 972 tonnas CO2 – vidēji 2 019.5 tonnas CO2 gadā un organiskajās augsnēs kopējā emisiju piesaiste būs 34 007.91 tonnas CO2 – vidēji 680.16 tonnas CO2 gadā ).

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķinus veica Latvijas Valsts mežzinātnes institūta SILAVA vadošie pētnieki, izmantojot uz šo brīdi aktuālāko zinātniski pamatoto metodiku.

SIA PATA ilgtermiņa mērķis ir apmežot ievērojamu daļu no lauksaimniecībā neizmantotās zemes Latvijā un ārpus tās robežām. SIA PATA nākamā gada apņemšanās ir apmežot 250 ha lauksaimniecībā neizmantotās zemes, tuvākajā piecgadē šo apjomu palielinot līdz vairākiem tūkstošiem hektāru.

Projekta īstenošanas laiks ir 50 gadi, un tas rada iespēju projektā iesaistīties jebkuram zemes īpašniekam.

Ja Tev ir neizmantota lauksaimniecības zeme un arī Tu vēlies samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un pelnīt ar oglekļa kvotu tirdzniecību– raksti [email protected].

SIA PATA