2022. gada 22. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada bāriņtiesa izsludina konkursu uz bāriņtiesas locekļa amatu

SMILTENES NOVADA BĀRIŅTIESA

Reģ. Nr. 40900037886, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

Izsludina konkursu uz

BĀRIŅTIESAS  LOCEKĻA amatu

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt palīdzību bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
 • sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
 • sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību;
 • izdarīt apliecinājumus un palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Prasības pretendentam:

 • persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (tiks uzskatīta kā priekšrocība);
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku Smiltenes pagastā;
 • nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā) ar mēnešalgu 565 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • labus darba apstākļus.

 

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski: [email protected] līdz 2022.gada 14.martam, tālrunis informācijai 64707574.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.