2022. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes centru turpmāk vadīs Viktors Ņikiforovs

Trešdien, 28.jūnijā, Smiltenes novada domes sēdē izskatīja jautājumu par Bērnu un ģimenes centra vadītājas atbrīvošanu un jauna vadītāja apstiprināšanu –  no 2017.gada 2.augusta Smiltenes novada Bērnu un ģimenes centru vadīs smiltenietis Viktors Ņikiforovs.

2017.gada 16.jūnijā Smiltenes novada dome saņēma Bērnu un ģimenes centra vadītājas Ļubovas Ņikiforovas iesniegumu, kurā viņa lūdza izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2017.gada 1.augustu. Jāpiebilst, ka Ļubova 50 savus darba gadus ir veltījusi izglītības un sociālās aprūpes jomai. Bērnu un ģimenes atbalsta centru vada kopš 2005. gada, savu darbu ir darījusi ar ļoti lielu mīlestību un atbildību. Bērnu un atbalsta centrā atmosfēra vienmēr veidota kā ģimenē, viņas vadībā īstenoti dažādi projekti, izveidota atbalsta programma māmiņām ar bērniem, bēbīšu skola, kā arī bērnu emocionālās audzināšanas skoliņa vecākiem. 2016.gadā par mūža ieguldījumu izglītības un sociālās rehabilitācijas darbā Ļubovai Ņikiforovai valsts prezidents pasniedza Atzinības krusta kavaliera apbalvojumu.

Lai izvēlētos jauno Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāju, tika rīkots iekšējais konkurss, tādējādi nodrošinot kolektīvam karjeras izaugsmes iespējas. Iekšējā konkursa rīkošanu apstiprināja un atbalstīja Smiltenes novada Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas deputāti. (2017.gada 24.aprīļa sēdes protokols Nr.4).  Iekšējā konkursa rezultātā komisija kā amatam atbilstošu pretendentu ieteica Viktoru Ņikiforovu.

V.Ņikiforovsa līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar sociālo darbu. Viņš atbalsta centrā strādā kopš 2013.gada par sociālo darbinieku. 2012.gadā ieguvis sociālā darbinieka kvalifikāciju Vadības un sociālā darba augstskolā “Attīstība”, savukārt 2013.gadā Biznesa augstskolā “Turība” ieguvis juriskonsulta kvalifikāciju.  Viktors uzskata, ka šī ir lieliska karjeras izaugsmes iespēja, tāpēc, strādājot par Bērnu un ģimenes centra vadītāju, viņa mērķis ir veicināt atbalsta centra klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, dodot savu ieguldījumu Smiltenes pilsētas un novada labklājības celšanā.

Domes sēdē deputāti, atklāti balsojot ar 11 balsīm “par”, 1 “pret”, 2 “atturas”, nolēma iecelt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes centra vadītāja amatā Viktoru Ņikiforovu.

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste