2021. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu

Smiltenes novada dome izsludina 2020.gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 1000,00 EUR. Kopējais pieejamais finansējums 6000,00 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/.  Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai 27062522 vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected]

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim plkst. 17.00, Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, kur ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus, sūtot pa pastu (pasta zīmogs 30.aprīlis) vai sūtot  uz e-pastu [email protected]

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider