2021. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais pieejamais finansējums 12 000 EUR.

Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts- CV vai cita nepieciešamā informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/. Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected]

Projektu pieteikumu var iesniegt līdz 2020.gada 30.jūnijam plkst.17:00, ievietojot Smiltenes novada domes slēgtajā pastkastē Dārza ielā 3 vai pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām iesniedzot Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai iesūtot pa pastu: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729 (pasta zīmogs 30.jūnijs).

Smiltenes novada dome norāda, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ierobežojošos pasākumus vīrusa Covid-19 izplatības mazināšanai konkursa izsludināšanas un norises laikā, var mainīties apstākļi, kuru rezultātā konkurss var tikt atcelts.

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider