2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome noslēdz līgumu ar pilnsabiedrību “V5” par ražošanas ēkas Valkas ielā celtniecību

Turpinot darbu pie projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” īstenošanas, 14.augustā Smiltenes novada dome noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “V5” par Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecību Valkas ielā 5, Smiltenē.

Būvniecības ietvaros tiks veikta rūpnieciskās ražošanas ēkas celtniecība ar kopējo platību 968m2. Atbilstoši projekta ietvaros sagatavotajam būvprojektam, ēkā tiks izbūvētas ražošanas telpas 810m2 platībā un biroja telpas, kā arī visi nepieciešamie komunikācijas tīkli.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecības kopējās izmaksas 1348849,18 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Būvniecību veiks pilnsabiedrība “V5”, kuru veido SIA “EVENTO” un SIA ”ASE” būvuzraudzību-  SIA “Marčuks”, autoruzraudzību – A/S “Komunālprojekts

Valkas ielas pārbūves darbi un ražošanas ēkas būvniecība tiek veikta “Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 772 806,75 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  624 635,35 EUR

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada novembrim.

Plānots, ka pēc rūpnieciskās ražošanas ēkas Valkas ielā 5 nodošanas ekspluatācijā, tās izmantošanai tiks rīkota īres tiesību izsole.

Attēlā: ēkas fasādes vizualizācija.

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste