2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā durvis ver jauns sociālo pakalpojumu centrs

“Šajā cerību laikā, kad mēs gaidām Ziemassvētku brīnumu un jaunu gadu ar vislabākajām cerībām, ir atvērts šis “brīnumu nams”, kuru pašvaldība veidojusi piecus gadus,” verot durvis interesentiem, kas pulcējās jaunuzceltajā daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā, Smiltenē, teica pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju. Plašs pulks novadnieku 2023. gada 20. decembrī bija pulcējušies Dakteru ielā 14A, lai uzzinātu, kādi pakalpojumi jau pavisam drīz būs pieejami vietējiem ļaudīm ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem.

Lai gan daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs Smiltenē vēl nav aprīkots ar plānoto inventāru, mēbelēm un citām lietām, Sociālais dienests un biedrība “Cerību spārni” aicināja interesentus un potenciālos klientus uz klātienes tikšanos, lai iepazīstinātu ar telpām un jau pavisam drīz pieejamiem pakalpojumiem. Dienesta vadītāja I. Siliņa, uzrunājot atnākušos, neslēpa savu prieku par kuplo interesentu pulku, kā arī atzina, ka tikšanās pasteidzināta, lai jau laikus iepazītu savu mērķauditoriju. Viņa potenciālajiem klientiem vēlēja jaunajā sociālo pakalpojumu centrā piedzīvot daudz skaistu brīžu un apgūt derīgas prasmes.

Tikšanās laikā biedrības “Cerību spārni”, kam Smiltenes novada pašvaldība deleģējusi pakalpojumu nodrošināšanu, vadītāja un izveidotāja Eva Viļķina dalījās savā personīgajā un profesionālajā pieredzē, stāstīja par plānoto Smiltenē.

“Nams gan ir dārgs naudas izteiksmē, bet tas tiks piepildīts ar saturu un paliks dārgs katram sirdī ar to, ko jūs šeit iegūsiet. Tā ir tā pati galvenā vērtība, kuru saskaitīt mēs nevaram. Tas ir pats dārgākais ģimenēm, ko šeit varēs iegūt – atbalstu, sapratni, mīlestību. Smiltenes novadam kopumā – labāku izpratni, ka ikviens cilvēks var radīt sev apkārt gaismu, mums tikai jāpalīdz tā parādīt,” teic A. Harju.

Jau vēstījām, ka jau 2024. gada sākumā Smiltenē, Dakteru ielā 14, darbību sāks jaunizveidots daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs. Tajā pilngadīgām personām ar garīga rakstura (GTR) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinās:

  • dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;
  • specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem;
  • grupu mājas personām ar GRT.

 

Informācijai:

2023. gada nogalē ekspluatācijā nodots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Dakteru ielā 14A un 14B, Smiltenē (projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”). Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums – 62 355,50 EUR.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Komunikācijas un mārketinga speciāliste