2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada jaunieši tiekas ar pašvaldības pārstāvjiem

 

Teju pirms nedēļas Smiltenes vidusskolas aktu zāle piepildījās ar jauniešu balsīm. Jau otro gadu, 9. novembrī, Smiltenes novada jaunatnes darbinieces rīkoja diskusiju jauniešiem ar pašvaldības pārstāvjiem par dažādām aktuālām tēmām. Šogad pasākumam tika dots nosaukums “Tikšanās pie viena galda ar lēmumu pieņēmējiem”.

Ceturtdienas pēcpusdienā pie viena galda ar Grundzāles, Gaujienas, Apes, Trapenes, Raunas un Smiltenes jauniešiem sēdās Smiltenes novada pašvaldības darbinieki, kuru ikdienas pienākumu sarakstā ir pieņemt dažāda līmeņa lēmumus. To vidū bija Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, Sporta pārvaldes vadītājs Matīss Mežulis, domes deputāts Elgars Felcis. Kopā ar lēmumu pieņēmējiem jaunieši diskutēja par piecām dažādām tēmām:

  • Smiltenes novads ir vieta, kura ir piemērota fiziskām aktivitātēm jauniešiem un iespējām attīstīt sevī profesionāla sportista prasmes;
  • Novada ilgtspēja ir atkarīga no jauniešu rīcības tagad;
  • Jauniešiem ir iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā;
  • Smiltenes novadā jauniešiem ir dažādas un prasmju attīstošas aktivitātes;
  • Smiltenes novadam sanāk! Šī ir vieta, kura attīstās un kļūst par vietu, kurā jaunieši redz savu nākotni!

Tēmas bija kā apgalvojums par mūsu novada realitāti. Sarunas laikā jauniešiem bija iespēja piekrist, iebilst vai ierosināt, kā apgalvojums varētu kļūt par pilnībā patiesu. Pasākuma otrajā daļā jaunieši ar pašvaldības pārstāvjiem apsprieda diskusijā gūtos apgalvojumus par tēmām, kas tika piedāvātas.

Turpinājumā notika prezentācijas, kurās varēja piefiksēt vairākas vērtīgas atziņas, kā lēmumu pieņēmēji, tā jaunatnes darbinieki un arī paši jaunieši. Šādās reizēs var apzināties trūkumus, bet var arī saprast lietas, kas strādā labi un kurām ir jāpievērš uzmanība vairāk.  Ir jāapņemas katram mums darīt vairāk! Tieši ar šādu atziņu devās mājās šīs pēcpusdienas dalībnieki. Šī bija lieliska enerģijas apmaiņas un virzības uz kopēju sadarbību pēcpusdiena.

Paldies visiem lēmumu pieņēmējiem, jauniešiem, skolu pašpārvalžu atbalsta personām par jauniešu uzrunāšanu, paldies jaunatnes darbiniecēm, Izglītības pārvaldei, šoferītim un Smiltenes vidusskolai, kuri ļāva pasākumam notikt!

Informēja jaunatnes darbinieks Justīne Buliņa-Pinka.

Informāciju sagatavoja Komunikācijas speciāliste Madara Tjukša