2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā Kultūras jomu turpmāk vadīs Edgars Raginskis

Smiltenes novadā Kultūras jomu turpmāk vadīs Edgars Raginskis

2023. gada jūlijā, ņemot vērā konkursa rezultātus, Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde lēma par Kultūras jomas vadītāju iecelt līdzšinējo Smiltenes Kultūras centra vadītāju Edgaru Raginski.

Kopš šī gada maija Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldē bija vakanta vieta uz Kultūras jomas vadītāja vietu. Izsludinātajā konkursā uz šo vakanci pieteicās trīs pretendenti. Uz darba pārrunām aicināja divus kandidātus. Ņemot vērā vērtēšanas komisijas ieteikumu, tika nolemts uz šo amatu izvirzīt līdzšinējo Smiltenes Kultūras centra vadītāju Edgaru Raginski.

Edgars Raginskis jauno amatu ieņems no šī gada 18. septembra. Kultūras jomas vadītāja amata pienākumos ietilpst koordinēt un pārraudzīt visa novada kultūras namu darbību, koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību novadā, apzināt jomas darbinieku profesionālās pilnveides vajadzības, plānot un organizēt profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumus, piedalīties iestādes attīstības stratēģijas izstrādē u.c.. Raginskis līdz šim sevi pierādījis kā jomas profesionāli un sniegs lielu pienesumu novadam, palīdzot attīstīt un paplašināt kultūras piedāvājumu arī novada pagastos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, uz Smiltenes Kultūras centra vadītāja amatu tiek rīkots konkurss. Darba sludinājumu skatīt sadaļā “Vakances”.

 

Sagatavoja
Zane Ērgle- Mežule
Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes,
Mārketinga un komunikācijas speciālists