2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina darbā J. Vītola memoriālā muzeja VADĪTĀJU

Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Reģ. Nr. 40900038716, Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
IZSLUDINA KONKURSU UZ
Jāzepa Vītola memoriālā muzeja

vadītāja AMATU (kods pēc profesiju klasifikatora – 1349 33)

Mēs piedāvājam:

 • dinamisku, radošu un atbildīgu darbu uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • nepilna darba laika (32 stundas nedēļā) amata vietu J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas” (Gaujienā) uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu atbilstoši 9.menešalgu grupai[1] no 832,80 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izaugsmes un attīstības iespējas profesionālai pilnveidei.

Amata galvenie pienākumi:

 • organizēt un vadīt muzeja ikdienas darbu, nodrošinot tā mērķu un uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt muzeja pamatfunkciju izpildi: krājuma, pētnieciskā, komunikācijas un saimnieciskā darba veikšanu;
 • noteikt un pārraudzīt iekšējo kārtību muzeja valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošanai, papildināšanai, uzskaitei, saglabāšanai un izmantošanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju;
 • izstrādāt muzeja budžeta pieprasījumu, pārraudzīt tā izpildi;
 • pārzināt muzeja pakalpojumus, izstrādāt muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;
 • nodrošināt regulāru muzeja darbības izvērtēšanu un darbības pārskatu sagatavošanu;
 • nodrošināt iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi un apriti;
 • pētīt sabiedrības pieprasījumu un analizēt muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • veicināt Smiltenes novada atpazīstamību un tūristu piesaisti;
 • veicināt dažādu  sabiedrības grupu interesi un iesaisti muzeja aktivitātēs;
 • organizēt muzeja akreditāciju saskaņā ar Muzeju akreditācijas noteikumiem.

Prasības pretendentiem:     

 • atbilstoša augstākā izglītība (vēlams humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
 • pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz 1 gadu;
 • zināšanas un izpratne par muzeja darbu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu un komandas darbu;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office (MS Excel, MS Word u.c.).

Pieteikuma dokumentus: CV (dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt personīgi vai pa pastu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldē Gaujas ielā 1, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Jāzepa Vītola memoriālā muzeja vadītāja amata konkursam”, vai sūtīt uz e- pastu: [email protected] līdz 2023. gada 31. augustam. Tel. informācijai 29580888.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldības dome informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

[1] “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs”, Smiltenes novada pašvaldības Domes lēmums Nr.11, 29.12.2021.