2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada mūzikas olimpiāde Gaujienā

28.martā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika Smiltenes novada mūzikas olimpiāde. Piedalījās 34 bērni no Smiltenes, Apes, Launkalnes, Variņu, Grundzāles, Palsmanes, Bilskas, Raunas un Gaujienas skolām.

Olimpiāde sastāvēja no teorijas daļas, kurā bija dažādi uzdevumi par dažādām tēmām un mūzikas klausīšanās, taču otrā daļa bija praktiskā muzicēšana, kurā katrs dalībnieks ritmizēja izlozēto ritmu un dziedāja latviešu tautasdziesmu a capella (bez pavadījuma). Skolēni uzdevumus veica lieliski, viens otru atbalstīja, iedrošināja, uzmundrināja. Skolēnu vērtēja visu skolu mūzikas skolotāji.

Kamēr tika laboti teorijas uzdevumi un skaitīti punkti, olimpiādes skolēniem bija iespēja doties izzināt Gaujienas Mūzikas taku un iepazīt Jāzepa Vītola memoriālo muzeju “Anniņas.” Paldies muzeja darbiniecei Sanitai Sproģei! Paldies visiem skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādei un ieguldīto darbu!

Smiltenes novada mūzikas olimpiādes rezultāti

Dagnija Pakalne

Smiltenes novada mūzikas skolotāju

metodiskās apvienības vadītāja