2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā nosvinēta Bibliotēku nedēļa 2023

Kā ik gadu, arī šogad aprīlī Latvijā norisinājās Bibliotēku nedēļa. Tās laikā bibliotēkas organizēja dažādus pasākumus, kas pievērš uzmanību bibliotēkām un akcentē iespējas, kādas bibliotēkas sniedz katram no mums.

Smiltenes novada bibliotēkas aicināja šo nedēļu svinēt kopā, piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu – gan izstādes, radošās darbnīcas, seminārus, stāstu vakaru, tikšanās ar rakstniekiem, literāro orientēšanos, konkursus, galda spēli – viktorīnu, laika stāsta rakstīšanu, akcijas “Izaudzē mieru” un “Radi prieku. Saņem prieku”, projekta “Grāmatu starts” nodarbību, gan arī svētku koncertu un svētku kūku. Pavisam šajā nedēļā bibliotēkās notikuši 37 pasākumi, tos apmeklējuši aptuveni 850 interesentu. Bibliotēku nedēļas aktivitātēm no budžeta izlietoti nepilni divi eiro uz vienu apmeklētāju. Visu bibliotēku darbinieki atzīst, ka šīs nedēļas laikā pieaudzis apmeklējumu skaits, ka bibliotēkā ienākuši cilvēki, kuri nemēdz ikdienā šeit iegriezties.

Pasākumi un izstādes tika veidotas kopā ar sadarbības partneriem, kā arī izejot ārpus bibliotēkas telpām. Piemēram, dzimtas pētniecības seminārs norisinājās gan vidusskolā, gan bibliotēkā. Lektore Linda Lielvārde priecājās par tik plašu smilteniešu interesi dzimtu pētniecībā un atzina, ka klausītāji visvairāk bija pārsteigti par to, kā mākslīgais intelekts arvien neticamāk ieplūst arī dzimtas pētniecībā! Savukārt, medijpratības seminārs tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Senioru kopienas apvienību. Tajā tikās Smiltenes novada seniori, bibliotekāri un laikraksta “Ziemeļlatvija” redaktore I.Johansone, lai kopā gūtu jaunas zināšanas un apmainītos pieredzē. Divu stundu garumā uzklausīti ekspertu stāstījumi par medijpratības un mediju darba jautājumiem, kā arī diskutēts ar klausītājiem par viņu mediju lietošanas paradumiem. Priecājamies par aktīvajiem klausītājiem – Smiltenes novada “Senioru akadēmijas” dalībniekiem! Semināra mērķis bija informēt interesentus par medijpratības nozīmi ikdienā un akcentēt bibliotēku lomu šīs prasmes veicināšanā. Un savstarpējā diskusija parādīja, ka par dezinformāciju un krāpniecību ir jārunā vairāk, nevajag baidīties meklēt palīdzību. Bibliotēku nedēļa Smiltenē noslēdzās ar stāstu vakaru “Izbaudot pasauli”. Ar interesantiem ceļojumos gūtajiem iespaidiem dalījās bibliotēkas aktīva apmeklētāja un pasaules apceļotāja Ilze. Skatoties fotogrāfijas un klausoties patiešām aizraujošā stāstījumā, bija iespēja virtuāli apceļot Senegālu, Indonēziju, Kubu un Gambiju. Apmeklētāji bija ļoti ieinteresēti, pateicīgi par organizēšanu un izteica vēlmi, lai stāstu vakarus par ceļojumiem rīkotu atkārtoti, lai ir iespēja iepazīties ar daudz vairāk valstīm.

Bibliotēkām izdevās radīt svētku noskaņu ikvienā pasākumā. Tā piemēram, Raunas bibliotēkas simtgades svētku koncertā ar jauktā kora piedalīšanos tika uzburta mazo Dziesmusvētku atmosfēra. Arī Smiltenes bibliotēkā izdevās uzburt svētku noskaņu, sākot jau ar pirmo Bibliotēku nedēļas dienu, kurā Bērnu apkalpošanas nodaļā tika gatavotas kūciņas, un beidzot ar konfekšu un karodziņu dalīšanu. Par radošo darbnīcu tika saņemtas labas atsauksmes, bērniem un vecākiem patika un viņi atzina, ka šādā radošajā darbnīcā piedalās pirmo reizi. Ļoti veiksmīga bija Elitas Agitas Janikas darināto rūķu, mājas gariņu un rotaslietu lādīšu izstāde. Izstāde bija ļoti neparasta, unikāli ir rokdarbnieces darinātie rūķi. To novērtēja arī apmeklētāji, izstāde kopumā bija plaši apmeklēta. Toties literārajai orientēšanās spēlei bija salīdzinoši maza atsaucība, taču tie, kuri piedalījās, atsūtīja ļoti atraktīvas bildes un pateicības vārdus, ka ģimene kopā lieliski pavadījusi laiku. Varbūt šajā nedēļā kāds manīja Smiltenes ielās meitenes ar karodziņiem? Tās bija Smiltenes bibliotēkas darbinieces, kuras devās parunāties ar Smiltenes iedzīvotājiem un aicināja svinēt kopā Bibliotēku nedēļu!

Izstādes

Drustu bibliotēkā lielu interesi izraisīja virtuālā izstāde “Drustu bibliotēkas vēsture” sociālajā vietnē Facebook. Bibliotēka saņēma atzinīgus vārdus par sagatavoto materiālu ne tikai no vietējiem iedzīvotājiem, bet arī no iedzīvotājiem citos Latvijas reģionos. Izstādi „Bibliotēkas vēsture fotogrāfijās” bija sagatavojusi arī Raunas bibliotēka. Launkalnes bibliotēka piedāvāja divas izstādes: “Seno grāmatu izstādi”, kurā bija apskatāmas grāmatas no bibliotēkas krājuma un privātkolekcijām, kā arī trimdā izdotās grāmatas, kuras atrodas bibliotēkas krājumā, taču ir nedaudz piemirstas. Otra izstāde – Launkalnes sākumskolas skolnieku  zīmējumi “Mana mīļākā grāmata”. Tika iesniegti 14 bērnu zīmējumi un pievienota klāt sava mīļākā grāmata. Trapenē apmeklētājiem visu mēnesi bija apskatāma izglītojošā ceļojošā izstāde “Poga”. Sākumskolas vecuma bērniem notika nodarbības “Ceļojums pogu vēsturē, pogas no dažādiem materiāliem, pogu piešūšana”. Grundzālē ikvienam apmeklētājam bija iespēja apskatīt gaujienietes Ineses Petrovas bagātīgo kolekciju “Viss par un ap gaiļiem, vistām, cāļiem un  olām” un risināt krustvārdu mīklu “Meklē info bibliotēkā!”.

Tikšanās

Apes bibliotēkā Bibliotēku nedēļā izdevās iesaistīt dažādas paaudzes – sākot no bērnudārzniekiem līdz senioriem. Bibliotēku nedēļa sākās ar dārza entuziastu sanākšanu bibliotēkā – apeniete Baiba Vadone pastāstīja, kāds ir bijis ceļš šajā nozarē strādājot, par veiksmēm un neveiksmēm, par kurioziem un dzīvi. Grāmatu ilustratores Agijas Stakas viesošanās laikā bērni uzzināja, kā grāmatām tiek radītas ilustrācijas, aplūkoja un izpētīja ilustratores radītos darbus un tos salīdzināja ar grāmatās redzamajām ilustrācijām. Raunas bibliotēkā patīkama, silta un sirsnīga tikšanās notika ar romantisko grāmatu autori un jauno rakstnieci Ilzi Aizsilu.

Radošas darbošanās

Apē grāmatzīmju veidošanas darbnīcā varēja izveidot stūra veida grāmatzīmes dažādu dzīvnieku veidolā – ziloņa, lapsas un peles, kā arī taisnstūra veida grāmatzīmes. Variņos radošas darbošanās “Simtgades pupa” laikā katrs dalībnieks izvēlējās sev tīkamāko dzejoli un uzlīmēja uz dēstu trauciņiem, lai iestādītās pupas augtu garas un notiktu brīnumi. Bērni ar lielu aizrautību iestādīja pupas trauciņos un apsolījās par tām rūpēties. Tika uzdots arī mājasdarbs – vismaz reizi nedēļā atsūtīt foto, kā tad katrs stādiņš jūtas.

Spēles

Apē visas nedēļas garumā varēja izspēlēt galda spēli – viktorīnu ’’Vai Tu pazīsti šos grāmatu varoņus?’’, kurā bērni labprāt iesaistījās.

Akcijas

Palsmanes bibliotēkā visas nedēļas garumā katrs, kas ienāca bibliotēkā tika aicināts rakstiski atbildēt uz jautājumu: kas Tevi iepriecina bibliotēkā – vai notikums, kas patika, vai kāda laba grāmata, vai labs raksts žurnālā, pasākuma, izstādes apmeklējums. Darbinieks savukārt atbildēja ar to pašu – uz sagatavotas grāmatzīmes uzrakstīja labus vārdus, saistībā ar šo apmeklētāju. Bibliotēku nedēļas ieguvums – labo domu apmaiņa starp bibliotēku un lietotāju. Lobērģos akcijas “Izaudzē mieru” laikā bibliotēkas apmeklētājiem tika dalītas saulespuķu sēklas un saldumi, ar mērķi un mudinājumu, tās iesēt un piedomāt par mieru. Izaudzētais būs redzams septembrī kopā ar ikgadējo dāliju izstādi.

Nodarbības

Trapenes bibliotēka atklāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas projekta “Grāmatu starts’’ pirmo nodarbību pirmsskolas vecuma bērniem “Kas dzīvo bibliotēkā?”. Bērni iepazinās ar bibliotēku un grāmatām, kā arī tika uzdots uzdevums izkrāsot krāsojamās lapas “Krāsainā bibliotēka’’. Trapenē visa Bibliotēku nedēļa bija ļoti darbīga, notikumiem bagāta un skaļa veiksmīgā sadarbībā ar skolu. Arī Grundzālē notika pirmā nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem “Medijpratības 4+”, kurā bērni kopā ar lācēnu Ričiju Pūku devās “ceļojumā”, iepazīstot “Vislielāko koku pasaulē”- internetu. Tika aizsāktas sarunas par drošu internetu, kas turpināsies maijā un rudenī. Nosvinēts godam!

Paldies ikvienam, kurš piedalījās, iesaistījās un svinēja! Kopā mums izdevās lieliski svētki. Kopā mums sanāk!

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja