2021. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

Izsludina konkursu uz

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un kontrolēt Smiltenes novada bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem, nodrošināt bāriņtiesas darbības tiesiskumu;
 • pārvaldīt bāriņtiesas finanšu, personāla un citus resursus;
 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • izdarīt apliecinājumus un palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs;
 • īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.

 

Prasības pretendentam:

 • persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • persona, kura ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā un/vai tiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (tiks uzskatīta kā priekšrocība);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

 

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Smiltenē, Dārza ielā 11;
 • mēnešalgu 1380 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • labus darba apstākļus.

 

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected] līdz 2021.gada 19.septembrim, tālrunis informācijai 29488160.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider