2022. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI uz pilnu slodzi (uz noteiktu laiku)

Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI  uz pilnu slodzi (uz noteiktu laiku)

SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI darbam ar pilngadīgām personām (Ape, Trapenes pag., Gaujienas pag.)

Prasības pretendentiem:
    • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
    • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu pārzināšana;
    • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
    • prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
    • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
    • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
    • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
    • teicamas latviešu valodas zināšanas;

 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • sadarbībā ar klientu izstrādāt sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānus, atbilstoši identificētājām klienta sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • slēgt vienošanos ar klientu par sadarbību un veicamajām aktivitātēm konkrētās sociālās problēmas risināšanā;
  • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus;
   • organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām;
    • informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
    • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;
 • sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām klienta sociālo problēmu risināšanā.

  Piedāvājam:
  • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
  • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
      • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

 • Darba algu (bruto)– 1000,00 EUR

Iesniedzamie dokumenti:
    • profesionālās darbības apraksts (CV);
    • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
    • motivācijas vēstule;
    • Pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 3.oktobrim.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību pamatojošos dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 3.oktobrim uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu Smiltenes novada Sociālais dienests, Dārza iela 11,Smiltene, Smiltenes novads LV-4729. Uzziņas pa tālruni 26362282.