2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība aicina tiesiskos valdītājus ierakstīt ēkas (būves) zemesgrāmatā.

Pašvaldībā vairākkārt ir saņemti iesniegumi no personām, kuras vēlas iegādāties dzīvošanai derīgus īpašumus. Novada teritorijā ir ēkas, kuras ir reģistrētas Kadastra reģistrā, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā.

Īpašuma tiesību nesakārtošanai ir vairāki iemesli: īpašnieki vai tiesiskie valdītāji ir miruši un mantinieki nav nokārtojuši mantojuma tiesības, pazuduši īpašuma dokumenti, dārdzība un nezināšana utt.

Zemesgrāmatā neierakstītās ēkas bieži vien atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Pašvaldībai ir tiesības rosināt bezīpašnieka vai bezmantinieka lietas un panākt ēku piekritību pašvaldībai, tādējādi atgriežot īpašumus apritē, bet pēc šī procesa ēkas potenciālie īpašnieki zaudē visas iespējas sakārtot savas īpašumtiesības.

Lai virzītos uz vienotu īpašumu un tas tiktu saimnieciski izmantots, pašvaldība aicina zemesgrāmatā neierakstīto ēku (būvju) tiesiskos valdītājus ierakstīt ēkas (būves) zemesgrāmatā.

Neskaidrību gadījumā var konsultēties Nekustamo īpašumu nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 11, tālr.64707869, 20284499; Drustos pa tālr.27841568; Apē pa tālr.26521637.

 

Nekustamo īpašumu nodaļa