2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldībā aizvadīta Ēnu diena

Šodien, 5. aprīlī, Smiltenes novada pašvaldībā viesojās skolēni – Ēnu dienas dalībnieki, kuri iepazina darbu pašvaldībā kopumā un dažādu jomu darbinieku profesijas. Jauniešiem bija iespēja būt klāt novadam nozīmīgā brīdī – pirmo reizi mastā tika pacelts jaunais novada karogs.

Pašvaldībā šogad tika uzņemti 14 skolēni, kuri pārstāvēja Smiltenes novada skolas – Smiltenes tehnikumu, Smiltenes vidusskolu, Palsmanes, Grundzāles un Drustu pamatskolas. Skolēni iepazinās ar Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālistes, PII “Pīlādzītis” pirmsskolas izglītības skolotājas, Drustu pagasta pārvaldes vadītājas un Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas darba ikdienu.

Skolēni tika uzņemti Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā, kur domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš Ēnu dienas dalībniekus iepazīstināja ar Smiltenes novadu un pašvaldību – tās darbu, struktūru un funkcijām. Turpinājumā skolēniem bija iespēja būt klāt vēsturiskā brīdī – pirmo reizi mastā tika pacelts jaunai Smiltenes novada karogs. Pēc svinīgā brīža sekoja neliela ekskursija pa pašvaldības ēkām un īsa iepazīšanās ar pašvaldības nodaļu darbu.

Otrajā Ēnu dienas daļā profesiju pārstāvji veltīja laiku saviem ēnotājiem, iepazīstinot ar darba ikdienas niansēm, konkrētās dienas un vispārīgiem darba pienākumiem, savu dienas gaitu kopumā. Skolēni guva vērtīgus iespaidus, kas palīdzēs arī nākotnes profesijas izvēlē. PII “Pīlādzītis” ēnas apmeklēja iestādes ēkas, bija iespēja nodoties arī praktiskām nodarbēm, taču Drustu pagasta pārvaldes vadītājas ēnas mainīja līdz šim gūtos priekšstatus par darbu šajā profesijā, Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra speciālistes ēnotājas guva iespaidus par darbu ar klientiem, aktīvas un praktiskiem ieguvumiem bagātas bija arī citu skolēnu dienas.

Pateicamies ikvienam skolēnam, kurš izvēlējās Ēnu dienā viesoties Smiltenes pašvaldībā un iepazīt tās darbinieku profesijas!

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste