2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu

2023. gada 23. novembra Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē lemts par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu no Smiltenes novada pašvaldības puses. Līdz ar plāna ieviešanu paredzēts, ka Vidzemē tiks izveidots viens atkritumu apsaimniekošanas centrs – SIA “ZAAO”, cietie sadzīves atkritumi tiks uzglabāti poligonos “Daibe” un “Kaudzītes”. Tajā noteiktas arī reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Saistībā ar to, ka likums nosaka par pienākumu noteiktā reģionā ietilpstošām pašvaldībām izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu, arī Vidzemes reģionā aktualizējies šis jautājums.

Piesaistot jomas speciālistus, atbilstoši likumā ietvertajām prasībām, SIA “ZAAO” reģionā ietilpstošo pašvaldību uzdevumā izstrādāja Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2023. -2027. gadam projektu, iekļaujot tajā normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz šāda dokumenta saturu. Šī gada 5. oktobrī projekts tika nodots sabiedriskai apspriešanai, kuras ietvaros iedzīvotāji varēja par to iesniegt priekšlikumus. Rezultātā tika saņemti vairāki ierosinājumi un pēc tiem – dokumenta projekts precizēts.

Savukārt šī gada 21. novembrī Vides pārraudzības birojs sniedza par dokumenta projektu atzinumu, vērtējot to, kā atbilstošu normatīvo aktu prasībām, taču sniedzot rekomendācijas plāna pilnveidei.

Plānā noteikta nepieciešamība izvēlēties atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru, kura statusam izvēlēts SIA “ZAAO”, kas jau šobrīd Vidzemē apsaimnieko cieto sadzīves atkritumu poligonu “Daibe” un sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu virknei Vidzemes reģiona pašvaldību, kā arī veic informatīvus pasākumus. Tāpat izvirzīta iecere papildināt SIA “ZAAO” kapitālu, kapitālsabiedrībā iesaistoties Alūksnes un Gulbenes novada pašvaldībām. Viens no lietderīgākajiem pamatkapitāla vairošanas veidiem – pievienot SIA “AP Kaudzītes” SIA “ZAAO”.

Turpmāk Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “ZAAO” tiks deleģēti šādi uzdevumi:

– nodrošināt Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2023.-2027. gadam ieviešanu;

– patstāvīgi vai sadarbībā ar Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un pašvaldību attiecīgi izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaisti atkritumu šķirošanā, to rašanās novēršanā un samazināšanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu, to rašanās novēršanu un samazināšanu veicinošas kampaņas, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas;

– apkopot un pēc pieprasījuma sniegt valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā un katrā Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā ietilpstošajā pašvaldībā, lai izvērtētu atkritumu pārstrādes un atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķu izpildi.

Smiltenes novada pašvaldība no savas puses plānu apstiprināja 2023. gada 23. novembrī. Pēc likumā paredzētās kārtības, plāns stājas spēkā pēc tam, kad visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības to apstiprinājušas. Vidzemes reģionā ietilpst Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas un Valmieras novada pašvaldības.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste