2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība iepriecinās ar Ziemassvētku saldumu paciņām 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies! Šim laikam līdz nāk gaišums, prieks un vēlme iepriecināt līdzcilvēkus. Smiltenes novada pašvaldībai jau vairākus gadus ir tradīcija dāvināt Ziemassvētku saldumu paciņas bērniem un senioriem un to pasniegšana notiks decembrī.

Pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”, Ziemassvētku saldumu paciņas saņems:

 • vientuļie pensionāri;
 • personas, kuras ir vecākas par 80 gadiem;
 • ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu/-us;
 • ģimenes, kuras audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu/-us;
 • Smiltenes novada vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas bērni un  skolēni no 1. līdz 4. klasei;
 • bērni no viena gada (2022. gadā dzimušie bērni) līdz septiņu gadu vecumam, kuri neapmeklē izglītības iestādi; 
 • maznodrošinātu/trūcīgu ģimeņu bērni;
 • daudzbērnu ģimeņu bērni, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” vai pašvaldības vai valsts reģistros pieejamie dati (vecumā no viena līdz 18 gadiem (neieskaitot).

Gadījumos, ja bērni, ģimenes, seniori  atbilst vairākiem statusiem, saldumu paciņas pasniegs vienu reizi.

Ziemassvētku saldumu paciņu pasniegšana bērniem

Kā katru gadu bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi, saldumu paciņas saņems grupiņu un klašu rīkotajos Ziemassvētku pasākumos.

Mazākajiem novadniekiem no viena līdz septiņu gadu vecumam, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, paciņas pasniegs individuāli vai svētku pasākumos (atkarībā no deklarētās dzīvesvietas):

 • 14. decembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Smiltenes pilsētas, Smiltenes pagasta bērnus aicinās uz eglīti Smiltenes Kultūras centrā;
 • 16. decembrī Trapenes kultūras namā notiks Ziemassvētku pasākums, kur paciņas tiks pasniegtas Trapenes pagasta bērniem. Neizņemtās paciņas tiks izvadātās pēc pasākuma individuāli;
 • 17. decembrī Variņu pagasta bērni tiks aicināti uz Ziemassvētku pasākumu;
 • 23. decembrī Gaujienas pagasta bērni aicināti uz Ziemassvētku pasākumu Gaujienas tautas namā;
 • 28. decembrī Apes pilsētas un pagasta bērni no plkst. 15.00 līdz 18.00 aicināti satikties ar rūķu ģimeni Apes amatu mājā; 
 • Raunas, Grundzāles, Launkalnes, Brantu, Bilskas, Drustu, Virešu pagastos Ziemassvētku paciņas  nodos individuāli, iepriekš sazinoties ar vecākiem;
 • Blomes, Palsmanes pagasta bērnus aicinās paciņas saņemt individuāli pagasta pārvaldēs.  

Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki par paciņu nodošanu individuāli sazināsies ar  daudzbērnu ģimenēm un tām, kuras audzina ārpusģimenes aprūpē un aizbildnībā esošu bērnu/-us. 

Pagastos deklarēto bērnu vecāki, kuri nevarēs ierasties uz rīkotajiem pasākumiem, aicināti sazināties ar konkrētās pārvaldes vadītāju. Smiltenes pilsētā un pagastā deklarēto bērnu vecākiem jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru, Dārza ielā 3, Smiltenē, tālrunis saziņai: 20022348. 

Ziemassvētku saldumu paciņu pasniegšana senioriem

Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un pašvaldības Centrālās administrācijas darbiniekiem saldumu paciņu nodošanu vientuļiem pensionāriem un personām, kuras ir vecākas par 80 gadiem, organizēs individuāli akcijā “Sanāk iepriecināt” 15. decembrī, tādēļ būsim pateicīgi, ja šajā dienā būsiet sastopami dzīvesvietā.

Par nesaņemtajām senioru saldumu paciņām aicinām sazināties ar novada Sociālo dienestu, tālrunis: 64707573; 28631993.

Pašvaldība kopumā dāvinās saldumu paciņas 2573 bērniem un 1347 senioriem par kopējo summu 18 630,33 eiro apmērā (tai skaitā PVN). Piegādātājs šogad ir SIA “AŽIŅA KOMERCFIRMA “MARKETS””, kas tika izraudzīts publiskā iepirkuma rezultātā. Kopumā iepirkumā “Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde” tika saņemti 3 pretendentu piedāvājumi. 

Lai mums kopā sanāk mierpilns un gaišām domām piepildīts šis svētku gaidīšanas laiks!

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa