2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • sekmēt Smiltenes novada bāriņtiesas darba nepārtrauktību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • bāriņtiesas priekšsēdē­tāja prombūtnes laikā pildīt priekšsēdētāja pienākumus;
 • īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.

Prasības pretendentam (-ei):

 • atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta pirmās daļas;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Mēs piedāvājam:

 • pilna laika amata vietu uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu sākot no 1335 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, un citus labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • atbildīgu darbu un labus darba apstākļus;
 • izaugsmes un pilnveidošanās iespējas profesionālai izaugsmei.

Pieteikuma dokumentus: motivācijas vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, kas raksturo kvalifikāciju vakantajam amatam, ko pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, lūdzu, iesniegt e-pastā: [email protected] līdz 2024. gada 5. februārim. Tel. informācijai 26319227.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.