2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz JAUNATNES DARBINIEKA amatu

Smiltenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz  JAUNATNES DARBINIEKA amatu uz noteiktu laiku, pilnu slodzi.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā Smiltenē;
 • veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
 • organizēt Smiltenes novada skolēnu pašpārvalžu forumu un skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas;
 • veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un lēmumu pieņemšanā;
 • nodrošināt aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī;
 • veicināt jauniešu iesaistīšanos administratīvās teritorijas sabiedriskās dzīves aktivitātēs;
 • sadarboties ar citiem jaunatnes darbiniekiem, jauniešu centriem un NVO Smiltenes novadā un ārpus tā;
 • līdzdarboties starptautisku pasākumu un projektu īstenošanā;
 • informēt jauniešus par viņiem aktuāliem pasākumiem, projektiem, programmām un iespējām pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku;
 • nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams sociālo zinātņu jomā;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku ar darba vietu Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā;
 • mēnešalgu 1025 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus profesionālā un draudzīgā kolektīvā.

Dokumentus: CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli uz 1 (vienas) A4 lapas, lūdzu iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected] līdz 2024. gada 25. janvārim. Tel. informācijai 64707875.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.