2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz skolotāja logopēda amatu

Smiltenes novada pašvaldība

 izsludina konkursu uz

SKOLOTĀJA LOGOPĒDA

amatu

uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt logopēda pakalpojumus Smiltenes pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs;
 • pilnveidot izglītojamā runas un rakstu valodas attīstības iemaņas pilnvērtīgai Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču (prasību) apgūšanai;
 • veikt izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
 • veikt logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu, atbilstoši izglītojamā vecumam, valodas traucējumiem un garīgās attīstības līmenim;
 • nepieciešamības gadījumā veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi;
 • konsultēt izglītojamos, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un ieteikumu izstrādāšana atbalsta sniegšanai izglītojamajiem;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 •  kārtot dokumentāciju atbilstoši noteiktajām prasībām.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Smiltenē, Dārza iela 11;
 • mēnešalgu 1100 EUR mēnesī  pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • labus darba apstākļus.

Dokumentus: CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli lūdzu iesniegt elektroniski pa epastu: [email protected]  līdz 2023. gada 5. martam. Tel. informācijai 64707579.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.