2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu NVO

Smiltenes novada pašvaldība izsludina 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālās, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 2000,00 EUR. Kopējais konkursā pieejamais finansējums šajā kārtā –  21 000,00 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/.  Papildus informācija Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected].

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 29.aprīlim plkst. 16.00, vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem: Dārza ielā 3, Smiltenē vai Stacijas ielā 2, Apē, vai Vidzemes ielā 2, Raunā, vai arī projekta iesniegumus var sūtīt uz e-pastu [email protected].