2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

Aicinām biznesa ideju autorus un esošos komersantus pieteikties uzņēmējdarbības ideju konkursā “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”, lai realizētu projektus, kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas Smiltenes novadā.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties juridiska vai fiziska persona, kas Smiltenes novadā reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais pieejamais finansējums šī gada projektu konkursā ir 18 000 EUR.

Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts (CV) vai cita nepieciešamā informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma un izdevumu tāmes veidlapa, kā arī cita informācija pieejama Smiltenes novada tīmekļvietnē ŠEIT. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieku uzņēmējdarbības jautājumos Modri Apsīti: 22310430, [email protected].

Projektu pieteikumu var iesniegt personīgi, aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 31. maija plkst. 17.00 kādā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem: Dārza ielā 3, Smiltenē, vai Stacijas ielā 2, Apē, vai Vidzemes ielā 2, Raunā. Iespējams arī pieteikumu nosūtīt pa pastu, to adresējot Smiltenes novada pašvaldībai: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729 (pasta zīmogs 31.maijs).

 

Modris Apsītis

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos