2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais pieejamais finansējums 18 000 EUR.

Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts- CV vai cita nepieciešamā informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/. Papildus informācija Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai sūtot jautājumus uz e-pastu:  [email protected].

Projektu pieteikumu var iesniegt personīgi  līdz 2022. gada 31. maijam plkst. 17.00, vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem: Dārza ielā 3, Smiltenē vai Stacijas ielā 2, Apē, vai Vidzemes ielā 2, Raunā. Iespējams arī pieteikumu nosūtīt pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai – Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729 (pasta zīmogs 31.maijs).