2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu Saules iela 8-1, Rozēs, Raunas pagastā

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Saules iela 8-1, Rozēs, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4276 900 0353. Īpašums sastāv no dzīvokļa ar platību 47,4 m² un kopīpašuma domājamās daļas no būves 474/8030 (būves kadastra apzīmējumi 4276 002 0275 001), kā arī kopīpašuma domājamās daļas 474/8030 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0275.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2023.gada 13.decembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2024.gada 12.janvārī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 4830,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 13.decembra plkst.13:00 līdz 2024.gada 2.janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Vairāk informācijas par īpašumu izsoli iespējams aplūkot ŠEIT.