2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība pievienojas sadarbības memorandam izglītības kvalitātes paaugstināšanai

2024. gada 28. februārī Smiltenes novada pašvaldība pievienojās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Latvijas Universitātes (LU) sadarbības memorandam, lai kopīgiem spēkiem veicinātu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Latvijā.

“Kvalitatīva izglītība ir prioritāte, lai nodrošinātu arī turpmāku Latvijas intelektuālo un ekonomisko attīstību. Izglītības sistēmai un pedagogiem ir jāiet līdzi laikam un jāspēj atbildēt uz laikmetīgiem izaicinājumiem. Liela nozīme ir gan pareizas metodikas un klasvadības apguvei, gan praksei studiju laikā, lai pedagogs varētu sekmīgi realizēt individuālu pieeju skolēniem un sasniegtu augsti kvalitatīvu mācību procesa rezultātu. Mērķtiecīga, vienotā izpratnē balstīta sadarbība starp ministriju, augstākās izglītības mācību iestādēm un pašvaldībām tuvina mūs kvalitatīvas un starptautiski konkurētspējīgas izglītības mērķim, tāpēc man ir gandarījums, ka jau šobrīd iniciatīvai ir pievienojies absolūtais vairums Latvijas pašvaldību,” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Sadarbības memoranda parakstītāji apliecina savstarpējo ieinteresētību un gatavību kopīgi strādāt, lai veicinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošinātu skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, kā arī lai uzturētu motivāciju strādāt skolotāja profesijā. Vienošanās paredz izveidot bāzes skolas topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Memoranda parakstītāji vienojas praksē ieviest skolotāju vakanču datubāzi, tādējādi nodrošinot efektīvu aktuālo brīvo vakanču publiskošanu, to analītiku un veicinātu arī pedagogu īstermiņa nodarbinātību. Iecerēta psiholoģiskās atbalsta sistēmas izveide skolotājiem un skolēniem.

Kopumā šobrīd par sadarbību, veicināt kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Latvijā, vienojušās 39 pašvaldības un trīs universitātes.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Sagatavoja:

Pārsla Kupriša Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste