2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma “Mēru muiža”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, pagrabstāva telpām

Smiltenes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Mēru muiža”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 010 0264, ēkas pagrabstāva telpu daļas nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 0,20 EUR (nulle eiro un 00 centi) par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2024. gada 19. februāra plkst. 17.00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29189126.

Vairāk informācijas par īpašumu izsoli iespējams aplūkot ŠEIT.