2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības aktuālās izsoles Drustu pagastā

Sākot no 2024. gada 7. marta uzsākta izsole pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs”, bet līdz 2024. gada 26. martam var pieteikties ēkas “Drustu skola” nomas tiesību izsolei.

Izsoles norisinās elektroniskajā tīmekļvietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs”, Drustu pagastā, ar adresi Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 4248 007 0134. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0311 un platību 1,0529 ha, kā arī uz tā esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

Smiltenes novada pašvaldība rīko ēkas “Drustu skola”, Skolas ielā 7, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 4248 007 0190 001, un daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0190, nomas tiesību izsoli.

Vairāk informācijas par aktuālajām izsolēm iespējams aplūkot ŠEIT.

Komunikācijas nodaļa