2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada Pašvaldības policija 2024. gada februāra mēnesī reaģē uz 99 notikumiem

Smiltenes novada Pašvaldības policija 2024. gada februāra mēnesī reaģēja uz 99 notikumiem, no kuriem 35 gadījumos ziņas saņemtas no iedzīvotājiem, 33 pārkāpumi tika fiksēti patruļas laikā, 15 gadījumos informācija saņemta no Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļas. Veikti  6 plānotie reidi, saņemti 5 rakstiski iesniegumi no iedzīvotājiem.

Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 23 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas alkohola reibumā, no tām septiņas personas nogādātas dzīves vietā, trīs – atskurbtuvē, divas nodotas NMPD.

Pret 37 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība, no kurām 31 gadījumos pieņemts lēmums, bet 6 lietas nosūtītas kompetentām iestādēm lēmuma pieņemšanai.

  • 14 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī;
  • 3 par smēķēšanu neatļautās vietās;
  • 11 par apstāšanos 326. ceļa zīmes darbības zonā;
  • 1 par apstāšanos uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;
  • 1 par smēķēšanu, tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanu, ja to izdarījis bērns;
  • 1 par dzīvesvietas nedeklarēšanu;
  • 1 par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību;
  • 4 par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu, piesārņošanu vai uzaršanu, materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī par citu darbu veikšanu, kas pasliktina satiksmes drošību;
  • 1 par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem;

11 gadījumos personas, pamatojoties uz “Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas no administratīvās atbildības, izsakot  aizrādījumu.

Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki augstu novērtē iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ziņojot par pārkāpumiem.

Ziņojiet nekavējoties!

28659933 vai 110

 Smiltenes novada Pašvaldības policija