2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā piemin deportāciju upurus

Šodien, 14. jūnijā, visā Latvijā, tostarp, Smiltenes novadā, piemin komunistiskā genocīda upurus. 1941. gada 14. jūnijs bija viena no tumšākajām un skaudrākajām dienām mūsu tautas likteņgrāmatā, kad uz attālākiem PSRS reģioniem tika izsūtīti vairāki tūkstoši latviešu. Daži atgriezās, bet daudzu mūžs tā arī palika ieputināts Sibīrijas sniegos.

Smiltenē, kā ik gadu, ļaudis pulcējās Atmodas ielā, pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene”, kur izskanēja Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Reiņa Kulberga spēcinājuma vārdi, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdas Harju un Smiltenes novada politiski represēto personu nodaļas “Trimdinieks” valdes priekšsēdētāja Arvīda Kaupes uzruna. Piemiņas pasākumu muzikāli piepildīja pūšaminstrumentu kvartets Pētera Vilka vadībā.

Blomē šajā dienā norisinājās atceres pasākums pie piemiņas akmens represētajiem, savukārt Raunā aicināja nolikt ziedus un svecītes pie pieminekļa Sarkanā terora upuriem.

Drustu pagastā šo mūsu tautas traģēdiju atcerējās, noliekot ziedus pie piemiņas akmens Drustu centrā. Turpinājumā – Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts.

“Politiski represēto vārdā gribu lūgt īpaši jauno paaudzi atcerēties šos vēsturiskos notikumus, būt modriem, zinošiem, vienmēr atcerēties, cik skaistā, cik brīvā valstī mēs dzīvojam un veltīt visus spēkus, lai Latvija pastāvētu mūžīgi,” uzsvēra A. Kaupe.

 

 

Madara Mūrniece

Smiltenes novada pašvaldības zīmolvedības un mārketinga speciāliste