2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada reliģiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības atbalstam aktivitāšu īstenošanai

Jau trešo gadu Smiltenes novada pašvaldība finansiāli atbalstīs reliģisko organizāciju aktivitātes, kas vērstas uz tūrisma attīstību, novada atpazīstamības un sadarbības veicināšanu, draudžu tradīciju saglabāšanu, kultūras un vēstures pieminekļu, sakrālo būvju un rituālu priekšmetus atjaunošanu un saglabāšanu. Pieteikšanās finansējuma saņemšanai – līdz 2024. gada 10. jūnijam.

Finansējuma saņemšanai var pieteikties reliģiskās organizācijas, kas reģistrētas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, savukārt plānotā aktivitāte īstenojama šajā, tas ir, 2024. gadā.

Iesniedzamie dokumenti ir:

 Iesniegšana līdz 10. jūnijam:

  • elektroniski (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz [email protected] ;
  • pa pastu uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • klātienē – Smiltenes novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Dārza ielā 3, Smiltenē, vai kādā no novada pagastu vai to apvienību pārvaldēm.

Finansējums tiek piešķirts, balstoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu reliģiskajām organizācijām kultūras un tūrisma veicināšanai novadā”.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste