2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada skolu runas konkurss, Ojāram Vācietim 90

Ir 13.novembris – Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša dzimšanas diena. Atzīmējot mūsu tautas dižgara 90 gadu jubileju, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika Smiltenes novada skolu skatuves runas konkurss. Dzejnieka atceres pasākums sākās no rīta pie Ojāra Vācieša pieminekļa, kur latviešu valodas skolotāja Ilze Zilbere sniedza ieskatu dzejnieka dzīvē un daiļradē, parādot, ka cauri laiku laikiem nāk un nāks Ojārs Vācietis kā nezūdoša vērtība.

Skolēni nolika ziedus, aizdedza sveces un devās uz skolu. Pasākumu svinīgi atklāja skolas direktore Ieva Zariņa, sveicot visus klātesošos novada skatuves runas konkursā. Tam sekoja Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēnu literāri muzikāla kompozīcija “Es uzziedu ar smaržu un ar gaisu…”, kurā savas komponētās dziesmas ar Ojāra Vācieša tekstiem izpildīja skolotāja Dagnija Pakalne. Pēc tam notika skatuves runas konkurss trīs grupās, kuras vērtēja žūrijas komisija. Skolēni iepazinās arī ar ekspozīciju latviešu valodas kabinetā, uzzināja interesantus faktus par Ojāra Vācieša dzīvi, iepazinās ar Gaujienas skolēnu radošo darbību, kas tiek atspoguļota skolēnu literārajā žurnālā „ Gauja”.

Pasākuma noslēgumā visi devās uz Tautas namu, kur brīnišķīgu dzejas uzveduma pirmizrādi „ Mans dēls Ojārs Vācietis” sniedza aktrise Rēzija Kalniņa un mūziķis Voldemārs Rode.

Sirsnīgus, iedvesmojošus ceļa vārdus tālākajam teica Dace Micāne – Zālīte, izglītības programmu kuratore Ojāra Vācieša muzejā un režisore, kura dzejas priekšnesumus klausījās arī vienā no žūrijas komisijām (7.-9.kl.grupā), ka Gaujienā dzīvo Ojārs Vācietis caur mīlestību, cerību un nepadošanos, šīs izjūtas, lai spārno jaunos dzejas draugus, kaldinot savas prasmes un zināšanas.

Paldies uzņēmumam „ Very Berry’ par atbalstu! Paldies novada skolu skolēniem, skolotājiem, kuri atbalstīja mūsu ieceres Ojāra Vācieša 90 gadu jubilejas pasākuma atzīmēšanā!

Visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības, uzvarētāji – diplomus un balvā skaistas grāmatas.

SKATUVES RUNAS KONKURSA UZVARĒTĀJI

1. – 3. klašu grupā

1. vieta
Renātei Miezītei  (Blomes pamatskola)
Aleksim Susinskim  (Grundzāles pamatskola)

2. vieta
Katei Gailītei  (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)
Rūdolfam Lūsim  (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola)

3.vieta
Ingaram Petrovam  (Variņu pamatskola)
 Elīzai Grīviņai  ( Palsmanes pamatskola)

Atzinība        
Amēlijai Almai Jurkai  (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)
 Raivo Sarkangalvim  ( Grundzāles pamatskola)

4. – 6. klašu grupā

 1. vieta
Elvim Jakovļevam  (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)
Evelīnai Kalacei  (Grundzāles pamatskola)

2. vieta
Mikam Pormeistaram  ( Grundzāles pamatskola)
Aleksam Ratsepam  ( Grundzāles pamatskola)

3. vieta
Alīnai Maijai Skaidrajai ( Smiltenes vidusskola)
Dāvidam Nīmantam  (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola)

Atzinība
Katrīnai Būdai  (Palsmanes pamatskola)
Kārlim Lapiņam ( Blomes pamatskola)

7. – 9. klašu grupā

1. vieta
Esterei Grandavai  (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)
Mikam Gurovam  (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola)

2. vieta
Nellijai Korulei  (Variņu pamatskola)

3. vieta
Ancei Ābolkalnei  (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)
Annijai Strautai  (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)

Atzinība
Edgaram Ķerpem (Palsmanes pamatskola)

Informāciju sagatavoja:
Ilze Zilbere
skolotāja 

Informāciju apkopoja:
Madara Tjukša
Komunikācijas speciāliste