2022. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālos darbiniekus darbam ar ģimenēm

Smiltenes novada Sociālais dienests

Reģ. Nr. 40900038133

aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU darbam ar ģimenēm un bērniem

 Launkalnes, Variņu, Palsmanes pagastos

un

SOCIĀLO DARBINIEKU darbam ar ģimenēm un bērniem

Gaujienas, Virešu, Trapenes pagastos

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju ģimenēm ar bērniem un jauniešiem /tālāk-Klients/, lemt par nepieciešamo intervenci, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • sadarbībā ar Klientu identificēt Klienta sociālās problēmas un vajadzības, izstrādāt atbilstošu sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu;
 • piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu Klientam risināt radušās sociālās problēmas/grūtības;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;
 • apsekot klientus dzīvesvietā;
 • sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām klientu sociālo problēmu risināšanā;
 • veikt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.

 

Piedāvājam:

 • atbildīgu un stabilu darbu uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku;
 • atbilstošu darba vietu pagastu pārvaldēs;
 • zinošus, atsaucīgus kolēģus;
 • stabilu atalgojumu 1000 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
 • atbalstu profesionālā attīstībā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 20.maijam uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu Smiltenes novada Sociālais dienests, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads LV-4729. Uzziņas pa tālruni 20203327.