2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada speciālajai pamatskolai sanāk!

Klusajā un ainaviskajā Palsmanes pagastā, Palsas upes krastā, ēnaini zaļa parka ieskauta slejas 1880. gadā celta muiža. Šajā cēlajā, bet laika zoba nežēlotajā ēkā, īsteno vēl cēlāku mērķi –  māca bērnus ar īpašām vajadzībām, rūpējas par viņu labbūtību un rehabilitāciju, dod iespēju realizēt savas spējas un pilnveidoties.

Palsmanes muiža četrdesmit gadus bijusi baroneses Paulīnes fon Bēras (dzimusi Kalena) rezidence. Mainoties laikiem un politiskajai iekārtai, tajā bijis ierīkots zēnu internāts, slimnīca vācu zaldātiem, reiz tur bijusi arī Palsmanes vidusskola. 1966. gadā ēkā atvēra skola bērniem ar speciālām vajadzībām. Kopš 2000. gada tajā var apgūt arī profesionālo pamatizglītību. 

2023./2024. mācību gadā skolas gaitas Smiltenes novada speciālajā pamatskolā uzsākuši kopumā 117 bērni, no kuriem 20 mācās pirmsskolā, bet 77 apgūst pamatizglītību. 20 jaunieši šogad apgūst virtuves darbinieka vai būvstrādnieka arodu.

Skolai ir savas īpašas tradīcijas. Katru gadu tiek rīkotas mācību priekšmetu olimpiādes speciālo skolu audzēkņiem, šogad tāda plānota mākslā un mūzikā. Tāpat unikāls ir starptautiskais deju festivāls “Deju pietura Palsmane”, ko skola organizē sadarbībā ar biedrību “Latvijas Speciālā Olimpiāde”. Skola ir arī aktīva Eiropas Savienības “Erasmus+” programmu īstenotāja. Šogad tās ietvaros Smiltenes novada speciālā pamatskola kopā ar sadarbības partneriem no Polijas un Horvātijas turpinās darboties projektā “Māksla ir gudra: māksla kā sociālās iekļaušanas instruments”. Divi skolas pedagogi un skolēni tā ietvaros jau viesojušies pieredzes apmaiņā Polijas pilsētā Damnicā. Skolēni arvien var apgūt floristiku, filcēšanu, pērļošanu, aušanu, līnijdejas, dziedāt korī vai ansamblī darboties teātra  un sporta pulciņos. Neiztrūkstoši ir dažādi konkursi un koncerti, pastaigas pils parkā, vingrošanas tuvējā trenažieru laukumā, kā arī disku golfa spēle.

Uz lauriem vien negulēsi, ir jādodas augstāk, uz priekšu! Šajā mācību gadā būtiski papildināti atbalsta pasākumi skolēniem. Tā, piemēram, uzsākta Barboletas attīstošās metodes izmantošana, kuras pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar šīs metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo uzmanība maksimāli tiek koncentrēta uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp tām. Tas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā. Skolā tiek realizēta arī ABA terapija jeb lietišķās uzvedības analīze, kas ir efektīva metode saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai bērniem, kuriem diagnosticēti autiskā spektra traucējumi. Septembrī skolā ir iegādāts mobilais pacēlājs, nodrošinot vides pieejamību personām ar fiziskās attīstības traucējumiem. Šajā mācību gadā par četriem pedagogiem un trīs skolotāja palīgiem kuplāks kļuvis mācībspēku pulks.

Direktore Inga Auga teic: “Vecāki, paldies par jūsu bērniem, jūsu rūpēm un par to, ka viņus mums uzticat. Skolas darbiniekiem novēlu ar prieku nākt uz darbu un ar gandarījuma sajūtu vakaros iet mājās. Bērniem vēlos atgādināt, ka šis ir pilnīgi jauns mācību gads ar saviem izaicinājumiem. Ticēsim saviem spēkiem, sekosim saviem sapņiem un pieņemsim izaicinājumus!”

 

Informē

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Sagatavoja

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste